Grunnlegger og styreleder Eli H. Heyerdahl Eide fikk æren av å overrekke Ingeborg-nettverkets hederspris 2024 til VVS Elise Thue-Nilsen. Prisen ble delt ut ved feiringen av Elise Thue-Nilsens 75 årsdag i Bodø. Tema for kvelden var hippiefest. Foto: Ingeborg-nettverket
Sist oppdatert: 20-05-2024

Ingeborg-nettverkets hederspris

Hedersprisen til Ingeborg-nettverket er en pris som deles ut ved spesielle anledninger til enkeltpersoner som har lagt ned en stor og betydelig innsats for kvinner i rørbransjen over lengre tid.

Den første Hedersprisen ble utdelt i 2024.

Nettverkets styre legger vekt på en sterk og allsidig innsats utover eget virke som:

  • Verv og virksomhet i foreninge
  • Initiativ av faglig og fagpolitisk karakter
  • Innsats for å forbedre rekruttering
  • Øke fokus på lærlinger til faget
  • Aktiviteter som setter fokus på kvinner i rørfag
  • Aktivitet relatert til kursvirksomhet og undervisning utover det gjennomsnittlige og/eller profilering av faget i samfunnet.

I motsetning til Ingeborg-prisen, som deles ut hvert år, har hedersprisen ikke åpen nominering, men vi tar gjerne imot tips fra våre partnere og medlemmer.

Kjenner du noen du mener vi bør vurdere som mottaker?

Send oss en kort begrunnelse: hvem synes du har fortjent hedersprisen og hvorfor til e-post hei@ingeborgprisen.no