Inspirasjonsdagen er årets høydepunkt i Ingeborgnettverket!

Inspirasjonsdagen er en arena hvor hovedmålet er å få bransjen til å sette fokus på rekruttering av kvinner, for å bidra til en bedre kjønnsbalanse og økt mangfold i bransjen.

Vårt mål er å motivere mennesker og bedrifter til å forankre en strategi for hvordan man kan rekruttere, beholde og motivere kvinner i rørbransjen. Gjennom bevisstgjøring, kunnskapsformidling og erfaringsdeling vil vi motivere, inspirere og begeistre.​

Hvert år inviterer vi anerkjente og spennende foredragsholdere, i tillegg til at vi kårer vinneren av Ingeborgprisen.

Ingeborg-nettverket har et viktig budskap og det er å få flere kvinner inn i rørbransjen, både blant utførende rørleggere men også i bransjen forøvrig. Det å skape en møteplass der kvinner kan møte likesinnede kvinner i mannsdominert bransje er vår misjon. 

Vil du ha informasjon om kommende inspirasjonsdager melder du deg inn som medlem i dag.

Eller kontakt ansvarlig for inspirasjonsdagen: inspirasjonsdag@ingeborgnettverket.no

Det er gratis og uforpliktende.

Inspirasjonsdagen 2022

Inspirasjonsdagen 2021 

Inspirasjonsdagen 2019