Vår historie

– Unge jenter trenger rollemodeller og forbilder. Derfor ble Ingeborg-nettverket etablert.

Ingeborg-nettverket ble etablert under VVS dagene i 2016 av nettverkets styreleder, Eli Hermine Heyerdahl.

Målet er å gjøre det attraktivt for unge kvinner å velge å utdanne seg til en karriere med basis i rørfaget – enten du er ansatt i et rørleggerfirma, hos en leverandør, rådgiver, i skoleverket, organisasjonslivet eller i andre bedrifter der rørfagkompetansen er grunnlaget.

Rørbransjen er en av Norges mest mannsdominerte. Yrkesutdanningen domineres i dag totalt av menn – 96 prosent.

Oppstart under VVS-dagene

– Vi tror bransjen vil vinne på at kvinner samler seg og viser frem bransjen for fremtidige arbeidstakere på alle nivåer.

Heyerdahl Eide har selv over 30 års erfaring fra bransjen og er oppvokst med både en far og en bror som er rørleggermestre.

Inspirert av andres suksess

Inspirasjonen til nettverket har hun hentet fra IT-bransjens Oda-Nettverk , som fra en beskjeden start i 2005 nå har rundt nesten 6.400 medlemmer – og dermed er en stemme som blir lyttet til i IT-bransjen.

Et nettverk i vekst 

Nettverket har i dag over 1.000 medlemmer og tilknyttede grupper i de største byene. I tillegg til den årlige inspirasjonsdagen, jobbes det med å få til en mentorordning, der unge kvinnelige lærlinger kan få hjelp av mer erfarne kvinner i nettverket til å håndtere sin arbeidshverdag enda bedre og kunne dele og diskutere sine erfaringer.