Country manager Anne Dahl Øiseth i Grohe og leder i Ingeborg-nettverket Eli Heyerdahl Eide står i spissen for Ingeborg-nettverkets mentorprogram. Foto: Grohe

Ingeborg mentorprogram ble lansert i 2021 og skal bidra til at flere kvinner i rørbransjen kommer seg opp og frem.

Målet er at mentorprogrammet skal fremme personlig og profesjonell utvikling hos kvinner gjennom jevnlige samtaler med en mentor.

Videre ønsker vi at mentorprogrammet kan bidra til at kvinner i større grad kan vokse seg inn i stillinger med beslutningsmyndighet.

  • Mentorprogrammet skal være et gjensidig prosjekt der begge parter føler på utvikling og mestring. Gjennom utveksling av kompetanse, verdier og holdninger vil programmet sørge for at personlig, og profesjonell utvikling skjer på begge sider av relasjonen – både hos mentor og mentee
  • Mentorprogrammet er en god mulighet for kvinner i bransjen til å komme sammen og dele erfaringer, og kunnskap på tvers av roller. Målet er at dette skal skape gjensidig inspirasjon og motivasjon for begge parter
  • Mentorprogrammet skal også være et sted for å koble kvinner som ønsker en karriere innen rørfaget sammen med toppledere i bransjen. På den måten kan programmet sørge for at flere kvinner velger en karriere innen rørbransjen.

Ønsker du mer informasjon kontakter du mentor@ingeborgnettverket.no