Vi lanserte mentorordning i 2019 og arrangerer hvert år Inspirasjonsdag, i tillegg til at vi er hjertelig tilstede på møteplasser og messer for bransjen.  

Rørfaget er viktig i det grønne skiftet, skal vi lykkes med å gjøre vår del må vi gjøre det sammen, uavhengig av kjønn, alder, utdanning, seksualitet eller legning. Mangfold skaper verdier mellom mennesker, på arbeidsplassen og på bunnlinjen. Vi skal være likestilt der vi kan og vil, utover det skal vi utfylle og utfordre hverandre, ikke konkurrere. 

I dag er vi over 1 000 medlemmer og vi vokser stadig. Velkommen som medlem.

Gullpartnere til Ingeborg-nettverket