Foto: RørNorge

Bli rørlegger

Norge utdanner nesten 700 nye rørleggere hvert år. Ingeborg-nettverket jobber aktivt for at flere kvinner, spesielt, men også menn, skal velge utdanning som rørlegger.

Uansett om man velger å starte utdanningsløpet direkte fra ungdomsskolen, eller velger å omskolere seg som voksenlærling.

7 gode grunner for å velge rørleggeryrket

  • Fag- og svennebrev er de meste etterspurte utdanningene fra NHOs medlemmer
  • Rørleggerfaget har gode videreutdannings- og karrieremuligheter
  • Et mesterbrev innen rørfag er et godt utgangspunkt for å etablere egen bedrift
  • Rørleggerlærlinger får lønn under utdanningen
  • Rørleggerfaget byr på varierte arbeidsoppgaver. Man må bruke både hodet og kroppen
  • Rørfaget spiller en viktig rolle i det grønne skiftet for å oppnå et mer klimavennlig samfunn
  • Rørleggeryrket vil aldri forsvinne - folk vil alltid ha behov for rent vann og varme


Med svennebrev som rørlegger ligger verden for dine føtter

Om du ønsker gå videre i karrieren er din kompetanse og erfaring gull verdt innen kundeservice, lagerhåndtering, salg, markedsføring, HR, økonomi, innkjøp, IT, HMS og utdanning av kommende generasjoner rørleggere, samt i ulike lederposisjoner i små, mellomstore og store bedrifter.

Gode tips til kilder hvor du finner mer nyttig informasjon

Bli Rørlegger
Rørleggerutdanningen er en variert og allsidig fagutdanning, hvor du kommer raskt ut i praktisk arbeid og lønnet læretid. For å lykkes som rørlegger må du være praktisk anlagt, ha godt håndlag, være glad i mennesker og være opptatt av å finne gode løsninger.

Fremtid. Miljø. Muligheter! www.blirorlegger.no

Rørentreprenørene i Norge har opplæringskontor over hele landet. Kontaktinformasjon finner du her

Muligheter for videreutdanning. Rørentreprenørene har oversikten.

Utdanning.no
Som rørlegger er du ekspert på rørtekniske installasjoner. Du vil montere ulike rørsystemer og får komponenter innen alle typer installasjoner. Jobben kan innebære alt fra enkle boliginstallasjoner til automatiske brannslokkingsanlegg i større bygg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Mer om yrkesutdanning som rørlegger