Historien om Ingeborg Markussen

Ingeborg Markussen var Norges første kvinnelige rørlegger og rørleggermester.

Hun var over 50 år da hun tok svennebrevet og ble kjendis over natten da hun i en alder av 61 år endelig fikk autorisasjon til å drive rørleggerbedriften hun hadde drevet sammen med sin mann til han døde.

Ingeborg Markussen fortsatte og drive rørlegger-bedriften etter at hennes mann gikk bort. De hadde drevet sammen i mange mange år i Drammen, og hun sørget for å ansette en rørleggermester så hun kunne fortsatte å drive videre.

Hun hadde på topp opp mot 30 ansatte, alle menn. Det ble beskrevet som en arbeidsplass hvor man trivdes, og med kvinnlig leder i en mannsdominert bransje og bedrift var det ganske utradisjonelt på denne tiden.

Dette fikk en slutt da lauget forlangte at Fru. Markussen måtte se å ta svennebrevet selv for å drive.

Ingen hadde trodd at en dame godt oppi 50 årene på 1960 tallet skulle ta svennebrev og få autorisasjon i Rørfaget. Men Ingeborg tro til og måtte kjempe for å få gå på rørleggerlinja i gymnasiet.

Hun fikk ikke gå på skole i Drammen og måtte pendle til Tønsberg hver dag for å utdannet seg. Her gikk hun ett år med gutter på 16-17 år, alene som kvinne og i hennes alder.

Da hun i 1967, 61 år gammel fikk autorisasjon til å drive rørleggerbedrift ble hun kjendis over natten. Alle aviser i hele Norge skrev om Rørleggermesterinnen. Hun ble til og med invitert på et TV program med Erik Bye i 1979 .

Til kontrast ble første kvinnlige tømrer kvinne ferdig utdannet i 1978.

Ingeborg drev firmaet til hun var nesten 80 år!

Styret mener at denne damen er en verdig rollemodell for både nåværende og kommende rørleggerjenter. Hun kan minne oss på at alt er mulig om man vil det nok og jobber for det du tror på.

Vi håper at Ingeborg Markussen kan være en kilde til inspirasjon, og håper dere ønsker å videreformidle historien om rørjentenes aller første rollemodell: Ikke bare for Rør-kvinner, men for mangfold på arbeidsplassen.

Følg oss på LinkedIn