Ingeborg-nettverket: leder og primus motor Eli H. Heyerdahl Eide.
-Vi vil fremme gode rollemodeller og normalisere kvinners plass i rørbransjen, sier leder og primus motor Eli H. Heyerdahl Eide. Foto: Ingeborg Nettverket

Ingeborg Inspirasjonsdag 2022

Ingeborg-nettverket jobber for at det skal være litt mindre rart å være kvinne i rørleggerbransjen.

-Vi vil fremme gode rollemodeller og normalisere kvinners plass i rørbransjen, sier leder og primus
motor Eli H. Heyerdahl Eide.

-Målet er å fremme bransjen som en seriøs arbeidsplass og øke andelen kvinner i bransjen. Ingeborg-nettverket henvender seg til alle kvinner i bransjen, utførende, rådgivende, service, HR, administrasjon, salg, osv.

-Dere kan alle påvirke egne arbeidsplasser og er hjertelig velkommen, et sterkt Ingeborg Nettverk kommer også alle gutta tilgode, smiler hun.

-Med inspirasjondagen ønsker vi å skape bevissthet, inspirere og forhåpentligvis få bransjefolk til å tenke i nye baner. For vi må og skal være i utvikling, mangfold er god business! .

Det er nettopp ønsket om mangfold og økt antall kvinner i yrket som er tema for årets Inspirasjonsdag: Er du på banen? Hvordan har vi det på jobb i vår bransje?

Tre inspirerende foredragsholdere setter fingeren på det mange av oss frykter, nemlig trakassering, mobbing og seksuelle trakasserier. Dessverre rager byggebransjen nesten i topp viser tall fra SSB. (tall presenteres i forelesning)

Et godt arbeidsliv handler om mennesker, vi vil bli sett, hørt og verdsatt
Vi skal kunne være oss selv og stole på kollegene våre. Da kan vi ikke leke struts og tenke at dette er et tema som angår “alle andre, men ikke vår bedrift”

Vi i Norsk Byggebransje takker Ingeborg-Nettverket for at de vil, kan og våger å løfte et tøft tema på en sunn og god måte. Vi anbefaler våre lesere å se hele innspillingen og la dere inspirere slik at hele byggebransjen blir enda mer attraktiv for både kvinner og menn

Først ut var Irene Grastveit fra Mindup (ca 16 min inn i video)
Med tema mestring, inkludering og trivsel fikk vi noen tankevekkere om hvordan vi tar imot og behandler hverandre på jobb. Bedriftskultur er viktig, den eksisterer allerede, men hvordan inkludere vi nye ansatte?

Ingeborgnettverkt:  Irene Grastveit fra Mindup
Irene Grastveit fra Mindu. Foto: Ingeborg Nettverket 

Tips 1 Utvelgelse
Ta dialogen internt før dere utlyser stillinger, kravspesifikasjon må handler om hvilke typer mennesker bedriften er på jakt etter. Hvem passer inn i vår kultur, hva ønsker vi å supplere med? Hva er våre faktiske behov og krav? Tenk på at man må å være bevisst, realistisk og ærlig - så unngår du mageplask og usikkerhet.

Tips 2 Onboarding
De første ukene og månedene i en ny jobb er en gjensidig “bli-kjent-periode”. Vær nysgjerrig, raus og åpen. Våg å lytte og lære av hverandre, nye krefter kan bidra med gode innspill til utvikling. '

Mangfold er viktig, men det er ikke kult å være den eksotiske fuglen over lengre tid. Vi vil alle kjenne at vi bli inkludert og hører til, både formelt, og uformelt.

Sørg for å ha formaliteter på plass til første arbeidsdag, telefon, pc, parkeringsplass, sertifiseringer, id
kort osv.

Tips 3 Livet videre - læring og utvikling
Ta vare på dine medarbeidere, kontinuerlig. Det er spesielt viktig at det er rom for løpende dialog med anerkjennelse og utfordrende tilbakemeldinger. Vi vil alle videreutvikle oss og gjøre en god jobb.

Kunsten er å vite når man skal støtte og når skal man utfordre som sjef, og leder. Nøkkelen ligger i kommunikasjon.

Andre foreleser for dagen var HR direktør Anne Sødem i Caverion Norge AS (Ca 42 minutter inn i video)

Ingeborg Nettverket: HR direktør Anne Sødem i Caverion Norge AS
HR direktør Anne Sødem i Caverion Norge AS. Foto: Ingeborg Nettverket

Den svenske filmen, Stoppa Machokulturen, ble startskuddet for en større prosess i Caverion Norge.

-Veien til full likestilling i arbeidslivet krever en perspektivendring. Den starter med å erkjenne at trakassering og seksuell trakassering er et samfunnsproblem.

-Vi må øke bevisstheten rundt problemet og endre holdninger, skape gode rutiner og oppfølging. Ivaretakelse av ansatte er arbeidsgivers plikt.

-Vårt arbeid med mobbing og trakassering har gitt resultater, men har også skapt motgang, fortalte Sødem.

Bevisstgjøring uten å peke finger
-Det er behov for ledere som er godt rustet til å forebygge og håndtere trakassering, mobbing og seksuell trakassering. Det må ikke bli med tomme ord. Handling og ekte engasjement er avgjørende.

Sødem trakk frem en konkret undersøkelse gjennomført på en byggeplass i Oslo, som avdekket en virkelighet som dessverre kan gjenkjennes på svært mange byggeplasser i hele landet.

Det er trist i 2022, når vi vet bedre. EBA har gjort det klart, mangfold er viktig! Det gir øk innovasjonstakt, er god merkevarebygging for den enkelte bedrift, bidrar til å tiltrekke flinke folk, reduserer konflikter og risiko.

Mangfold øker effektiviteten og gjennomsnitts prestasjoner i tillegg til at det skaper økt konkurransekraft for bedriftene.

-Caverion har tatt rollen som likestillingsforkjemper i bransjen. Vi har jobbet med leverandørene for å få godt arbeidstøy til kvinner og menn, vi utdanner våre egne folk gjennom voksen-lærlingordning og vi samarbeider med She Community. Gjennom She index lærer vi også hvilke tiltak vi bør fokusere på.

Hvordan forebygge?
-Vi må våge å stille de ubehagelige spørsmålene, bevisstgjøre uten å peke finger. Hva kan gå galt, hva kan vi gjøre for å forhindre at det skjer og hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

-Vi har samarbeidet med BNL og Fellesforbundet for å skape felles kjøreregler for byggenæringen. Ingeborg nettverket vært en sterk pådriver for å få dette på plass.

-Internt i organisasjonen har vi skapt regler for oppførsel, mye er ugreit selv om det ikke er forbudt. Vi har tar dialogen, snakket om trakassering og har inkludert hele organisasjonen.

-Hos oss må alle ledere, tillitsvalgte og verneombud gjennomgå kurs i samarbeid med likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

-Dette er et kontinuerlig arbeides som må forankres i ledelsen og implementeres i hele organisasjonen. Det tar tid og krever forventningsavklaring og samarbeid. Det må skapes et klima for åpenhet der det er trygt å si ifra.

-I Caverion vet alle hvordan man varsler og de ansvarlige som mottar varsler vet hvordan det skal håndteres. Vi kan garantere at det blir håndtert når noen står fram.

-Etter halvannet års jobb har vi gått fra 1 til 8-10 varslingssaker pr år. Vi griper tak i det og sørger for en ryddig saksbehandling for alle parter.

-Caverion er og skal være et selskap der vi tar vare på hverandre. Nulltoleranse for trakassering, mobbing og seksuell trakassering er god business og en del av våre bærekraftsmål for 2025. Da skal 0% oppleve trakasserier på jobb.

-Skal vi ha de beste folka må vi gjøre arbeidsplassen vår åpen og god for et mangfold av mennesker, avslutter hun før hun deler et sitat fra Sigrunn Hernes, intern kommunikasjonsansvarlig i Caverion:

  • Jeg hører og glemmer
  • Jeg ser og husker
  • Jeg gjør og forstår

Sist ut var Claus Moxnes Jerwel fra Fellesforbundet. (Ca 1:15 inn i video)

Ingeborg Nettverket: Claus Moxnes Jerwel fra Fellesforbundet.
Claus Moxnes Jerwel fra Fellesforbundet. Foto: Ingeborg Nettverket

Jerwel har jobbet i Likestilling og diskrimineringsombudet i 12 år, jobber i dag i Fellesforbundet og er nyvalgt leder av mannsutvalget som skal jobbe med hvorfor gutter og menn opplever diskriminering.

-Fellesforbundet har en stor jobb å gjøre med å lære sine medlemmer å stå i mot diskriminering og trakasserier, kvinner som menn, nyutdannede som erfarne uansett stilling, fortalte Jerwel.

-Gjennom konkrete tall fra SSB og undersøkelse utført av Stami viste han at byggebransjen ligger høyt oppe når det kommer til mobbing og trakasserier. Dette er et arbeidsmiljøspørsmål som bransjen må ta på alvor. Hvor går grensen?

Tre verktøy som kan brukes for å forebygge:
1. Åpenhet - skal vi få endring må alle være med på toget.
2. Retningslinjer - hvordan opptrer man på arbeidsplassen, diskuter med ledere, tillitsvalgte og ansatte. Dette bør være en naturlig del av HMS arbeidet.
3. Risikovurdering - hvordan kan man risikovurdere faren for trakassering?

-Dette er et lederansvar, håndtering må skape trygghet for de som har blitt trakassert og få konsekvenser for de som trakasserer. Vik ikke unna problemet, ta dialogen og bli enige - hva gjelder hos oss?

-Senk terskelen og gjør det greit å si ifra.

-Så er det forskjell på å drite seg ut og være en drittsekk! Vi har alle tråkket feil, men vi kan lære av det, ordne opp og si unnskyld. Hvis man klarer å gjøre opp saken på plass blir det ikke like alvorlig.

-De aller fleste er redd for å si eller gjøre noe feil, derfor er åpenhet så viktig. Start med dialog, diskuter grenser, gråsoner og erfaringer. Et bra tips er å skissere en gitt problemstilling, få noen i gruppen til å argumentere for hvorfor det er greit, mens andre må argumentere for hvorfor det ikke er greit.

-Da blir mennesker mindre redd for å si noe feil.

Vi snakker om AHA effekten ved trakassering
● Avhengighet - det er vanskelig å si ifra uten å være redd for konsekvensene
● Hyppighet - gnagsår effekten, hver liten sak er kanskje ikke alvorlig i seg, men gjentagelser øker belastningen.
● Alvor - trusler, tvang, fysiske og psykiske overtramp

-Det siste punktet forstår alle, men et grundig arbeid krever at man vurderer de to andre elementene også. som arbeidsgiver eller tillitsvalgt må vi kunne analysere situasjonen, se mennesker og reagere før det blir alvor.

-Husk at med makt kommer ansvar, også når det gjelder oppførsel. Skap en tøff og modig bedriftskultur, som inkluderer faglig stolthet og en støttende kultur. Det skaper lønnsomhet og mangfold, sa Jerwel.