Sist oppdatert: 04-06-2023

Vi fornyer oss og lanserer ny nettside!

Logoen har fått et ansiktsløft og vi endrer vår fargepalett. Vi er tro mot den runde sirkelen som representerer et rør, med bølger i vannet som også symboliserer «kjerringer mot strømmen».

Det grønne fargevalget symboliserer ro, likevekt og balanse. Samtidig som vi er vårt ansvar bevisst, som forkjempere for mangfold, blir vi aldri trauste. Derfor beholder vi plommefargen som etter hvert har blitt vår signalfarge.

Ny logo, nye farger og en mer moderne, ryddig nettside som selvsagt er responsive. Den er like lett tilgjengelig og lesbar uansett om du besøker oss fra PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Man vil også se oss i en ny drakt i sosiale medier fremover.

Følg oss på LinkedIn

Ny grafisk profil, samme fokus, engasjement og mål

Ingeborg-nettverket ble etablert i 2016, som et friskt pust i en traust bransje. Mye har skjedd siden
den gang.

Andelen jenter som søker til rørfag har økt fra 3,2% til 8%. Samtidig har den totale søkermassen, både jenter og gutter økt fra 631 til 967 (+53%) Det er ting som tyder på at fokus på rekruttering av jenter trekker med seg flere gutter også!

Vi var pådrivere til kravet om damegarderober i byggenæringen, vi har skapt digitale møteplasser og arrangert møter med og for kvinner i bransjen over hele landet.

Vi lanserte mentorordning i 2019 og arrangerer hvert år Inspirasjonsdag, i tillegg til at vi er hjertelig tilstede på møteplasser og messer for bransjen.

Dette hadde ikke vært mulig uten våre fantastiske partnere!

Vi samarbeider med organisasjoner som tror på viktigheten av mangfold og som ønsker å være med å normalisere kvinners plass i rørbransjen. Vi retter en stor takk til hver og en av dere - sammen er vi dynamitt. Vi planlegger å presentere partnerne i tur og orden på vår nye nettside, så det er bare å følge med.

Et fornyet ytre til tross, våre kjerneverdier består

  • Vi vil inspirerer kvinner til å være med å utvikle fremtidens rørbransje
  • Fokus på mangfold, inkludering og god kjønnsbalanse i bransjen
  • Vi skal være likestilt hvor vi kan og vil, utover det skal vi utfylle og utfordre hverandre, ikke konkurrere.


Rørfaget er viktig i det grønne skiftet, skal vi lykkes med å gjøre vår del må vi gjøre det sammen, uavhengig av kjønn, alder, utdanning, seksualitet eller legning. Mangfold skaper verdier mellom mennesker, både på arbeidsplassen og på bunnlinjen.