- Ingeborg-nettverket gjør en fantastisk jobb med å fremme kvinner i rørbransjen og håndverkeryrket. Vi tror at det å være en del av nettverket også vil fremme Apurgo som merkevare. sier daglig leder Lise Marie Nergaard. Foto: Ingeborg-nettverket. 
Sist oppdatert: 08-05-2024 Tekst: NorskByggebransje.no - Strategisk partner. 

Apurgo ny sølvpartner til Ingeborg-nettverket

- Vi ble for alvor oppmerksom på Ingeborg-nettverket under VVS dagene i 2019.

- Det var alltid fullt på standen deres og vi så utallige damer som gikk rundt med rosa t-skjorter og var synlig overalt, sier Lise Marie Nergaard, daglig leder i Apurgo AS.

- Vi har fulgt nettverket i kulissene i lang tid og vår kollega Iren e B. Ytterdal Larsen har hatt dialog med
det lokale laget i Trondheim siden før koronaen.

- Ingeborg-nettverkets medlemmer er fremover i skoene og forberedt på fremtiden, derfor er tiden nå riktig for oss å gå inn som partner.

Lise Marie Nergaard, Lene K. Vaagan, Irene B. Ytterdal-Larsen og Heidi Fossland. Foto: Apurgo

- Alt har eskalert rundt Ingeborg-nettverket etter pandemien. Aktivitet, medieomtale, medlemsavtalen, antall partnere og deres aktivitet i samarbeid med nettverket.

- Vi gleder oss til å bli en del av det gode selskap, sier Lene K. Vaagan, administrasjon og markedsansvarlig i Apurgo AS.

Apurgo jobber med det hotteste i norsk rørbransje om dagen - energieffektivitet og vannkvalitet.

- I en mer eller mindre konservativ bransje må man jobbe for å endre måten ting gjøres på. Det håper vi er en medvirkende årsak til at Apurgo har sett i Ingeborg-nettverkets retning, for å bidra til endring, sier leder Eli H. Heyerdahl Eide.

- Apurgo er opptatt av bærekraft og etterlever ønsket om god kjønnsbalanse i eget selskap. Lik lønn for likt arbeid er en selvfølge for Apurgo, noe vi håper andre i rørbransjen skal la seg inspirere av.

- For selv om vi er en bransje i forkant, er vi utrolig nok fortsatt ikke der at alle kvinner får samme lønn som sine mannlige kolleger - får for samme jobb.

- Derfor synes vi det er flott at vår nye sølvpartner Apurgo setter fokus på utfordringen slik at flere blir mer bevisst på problemstillingen.

- Vi oppfordrer Apurgo og andre partnere til å ta plass i nettverket og bidra med fremsnakk og aktiviteter som samler, og løfter bransjens kvinner - dette tror vi blir matnyttig for oss alle, avslutter Eide.

Mangfold og kjønnsbalanse

- Vi har 15 års jubileum i år og har vokst sakte, men sikkert hele veien. Da jeg begynte i 2018 var vi fem stykker, nå er vi 19 ansatte. Fire kvinner og resten menn, fortsetter Nergaard.

- Vi har kvinnelig styreleder i Heidi Fossland som jobber iNTNU Energy Transition Initiative til daglig. Irene B. Ytterdal-Larsen er Teamleder FoU og Lene Vaagan som administrasjons- og markedsansvarlig i tillegg til meg som daglig leder.

- Det vi ikke har lyktes med til nå, er å få kvinner inn i tekniske stillinger. Det står høyt på ønskelisten, smiler Nergaard.

- Likestilling er en viktig del av vår bærekraftstrategi. Når vi rekrutterer ønsker vi, som mange andre i bransjen, å øke antallet kvinner i organisasjonen. Det inkluderer også kvinner med flerkulturell bakgrunn.

- Et flerkulturellt arbedsmiljø er viktig for oss, men vektes alltid opp mot vårt kompetansebehov..

- Kombinasjon av kjønn og etnisitet påvirker kultur og arbeidsmiljø. Det har vært utrolig berikende å ha mange nasjonaliteter i bedriften. Det har gjort noe med kulturen og forståelse av at vi alle er unike gjennom våre personligheter.

- Inkludering handler om å omfavne forskjellene og spille hverandre gode! For vår del gjennomfører vi blant annet en tema-lunsj hvert kvartal hvor en av oss snakker om tema som berører. 

- Det kan være fag, kultur, mat, vann i andre land og verdensdeler.

Lene K. Vaagan, Irene B. Ytterdal-Larsen, Lise Marie Nergaard og Heidi Fossland. Foto: Apurgo

- Vi lærer noe hver gang, skaper forståelse og får forankret at hver og en av oss er unik og forskjellig. Vi lærer samtidig hvordan vi kan styrke hverandre med det som utgangspunkt.

- Vi har også et nært samarbeid med NAV, noe som er veldig givende. Vi har et mål om å få mennesker tilbake i jobb, noe som er godt forankret i styret. Verdien av å gjøre gode valg betyr noe for oss, fortsetter Nergaard.

- Det stiller krav til bedriften i form av individuell tilpassing og tilrettelegging for gode arbeidsprosesser. Det kan være krevende for organisasjonen, men det har positiv innvirkning på arbeidsmiljøet.

- Vi har funnet flere stjerner blant de vi har rekruttert på denne måten. Vi har også eksempler på ansatte som her har avansert til lederstillinger internt.

- Det er bra for samfunnet, godt for den som blir rekruttert inn og veldig positivt for bedriften. Det har gitt oss mulighet til å vokse raskere, enn om vi ikke hadde gjort det, skyter Vaagan inn.

- En sunn miks med å rekruttere selv, via NAV og med hjelp av rekrutteringsbyrå når det er riktig, har vist seg å være en suksessoppskrift for oss.

Stolt Ingeborger

- Ingeborg-nettverket har fått til mer enn andre nettverk, både konkret som at dere hadde en stor betydning for kvinnelige garderober på byggeplasser, men også gjennom myke verdier. Dere har rett og slett gjort det bedre å være kvinne i rørbransjen.

- De kvinnelige rørleggerne vi kjenner til som er medlemmer hos Ingeborg-nettverket viser at kvinner kan være (er) mer detaljorienterte enn mange av sine mannlige kolleger.

- Damer er generelt mer detaljorientert. Kvinner forbereder seg, trener, tenker og våger å ta til seg lærdom. Det ser vi på kvinner som installerer våre anlegg, resultatet blir estetisk vakkert. Alt fra avløpsrør, hamping, til valg av koblinger og sammenskruing

- Når vi rekrutterer til tekniske stillinger er det altfor få kvinner som søker. Gullpartnerne til Ingeborg- nettverket har lyktes i større grad, det tillegger vi i stor grad nettverket, skyter Vaagan inn.

- Klima, miljø, energi og vann er våre fokusområder. Basert på diverse undersøkelser og rapporter opplever vi at kvinner er mer opptatt av disse verdiene.

- Vi tenker kanskje mer på våre barn og kommende generasjoner enn så lenge, men vi vet at spesielt yngre generasjoner menn også er på vei.

Følg oss på LinkedIn

Alt vi gjør skal være energioptimaliserende

- Apurgo skal være markedsledende innen digital vannbehandling, det er vårt spesialistområde. Vi har en digital løsning inn på alle våre vannbehandlingssystemer både på forbruksvann og lukkede energianlegg, sier Nergaard.

- Vi har spredd oss fra legionella sikringen til lukkede energisystem, som gir oss nok et ben å stå på. Det bidrar, sammen med våre andre produkter, til å spare mer energi i bygg.

- Det “glemte området” på bygg, nemlig å spare energi på vannsiden og oppvarming er området vi er sterke på.

- Vår styrke er overvåkingssentralen, alle våre produkter overvåkes 24/7 gjennom Apurgo Cloud, vårt unike overvåkingssystem.

- Damene i vår konservative bransje er viktig for oss. De har lett for å adoptere ny teknologi, finner nye løsninger og veier til mål. Gjennom vårt partnerskap vil vi gjerne bidra til at damene blir enda bedre på alt av kunnskap.

- Ingeborg-nettverket gjør en fantastisk jobb med å fremme kvinner i rørbransjen og håndverkeryrket. Vi tror at det å være en del av nettverket også vil fremme Apurgo som merkevare.

- Det å være partner til Ingeborg-nettverket gir oss et kvalitetsstempel rett og slett. Nå er også vi stolte Ingeborgere, avslutter Nergaard.

APURGO AS er et heleid norsk selskap grunnlagt i 2009. Vi tilbyr løsninger for effektiv forebygging av bakterievekst og legionella i forbruksvann hvor man kan nyttigjøre lave temperaturer og energieffektiv drift av varme- og sanitærsystemet. Les mer