Sist oppdatert: 30-01-2024 Tekst: NorskByggebransje.no - Strategisk partner

Konekta oppgraderer til gullpartner

Konekta med sine 10 eiere og 52 avdelinger rundt om i Norge har vært sølvpartner til Ingeborg- nettverket siden 2019. Nå går de for gull!

- Line Ekroll Dyb fra Konekta var del av det første styret til Ingeborg-nettverket og har godt kjennskap til oss. Hun er opptatt av at bedriftene skal VILLE ta rekruttering av kvinner på alvor, slik at partnerskap ikke bare blir på papiret. Det liker jeg!

- Konekta består av mange store solide bedrifter som sammen har stor påvirkning både lokalt og sentralt i rørbransjen.

- Det at de nå tar skrittet opp til en mer forpliktende rolle og ønsker å være «Ingeborgere» som styrker bransjelaget også når det gjelder rekruttering av kvinner, er både stas og viktig!

- Jeg kjenner via jobben min i RørNorge godt til alle bedriftene i Konekta og vet at mange av dem allerede er gullpartnere i hjertet, sier Eli H. Heyerdahl Eide, leder av Ingeborg-nettverket.

Administrerende direktør Line Ekroll Dyb var styremedlem i nettverket fra 2016-2018 og har også vært mentor i vårt mentorprogram.

- Det er mange fine damer i byggenæringen og vi har blitt mye flinkere til å fremsnakke, og løfte hverandre etter at Ingeborg-nettverket startet i 2016, sier hun.

Hvordan havnet du i byggenæringen?

- Jeg kom til bransjen fra Narvesen og Norgesgruppen hvor jeg har hatt ulike posisjoner. Jeg har en master innen markedsøkonomi og ledelse. Det er nok også en av årsakene til at jeg ble invitert med i styret da Ingeborg-nettverket ble startet.

- I 2016 ble jeg administrerende direktør i Konekta, den gang Norsk Rørallianse. Jeg ble positivt overrasket over hvor fantastisk denne næringen er, vi har mange flinke kvinner og menn som vil hverandre godt.

- Jeg er glad for å se at Ingeborg-nettverkets innsats smitter over på hele byggenæringen. Vi må bli enda flinkere til å fremsnakke bransjen og hverandre.

- Det er ingen enkel oppgave å snu fort i Norges største fastlandsnæring, men vi er på god vei, smiler hun.

Hvordan ser kjønnsbalansen ut i Kontekta?

- Vi er vårt ansvar bevisst og tar oppgaven på alvor. Et eksempel er når vi har egne arrangementer. Da har vi alltid fokus på å ha 50/50 med kvinner og menn på scenen.

- Alle eiere rapporterer jevnlig antall lærlinger til administrasjonen, men vi ønsker å ta frem flere tall for å kunne måle organisasjonens fremgang.

- Alle 10 eierne i organisasjonen har kvinnelige ansatte, uten at jeg kan si noe konkret om antall kvinner i alle 52 avdelinger. Derimot kan jeg si at vi er flinke til å fronte de damene vi har i organisasjonen. Det tror jeg bidra til at vi tiltrekker flere.

- Vi har totalt ca 2.700 medarbeidere inklusive administrasjon og er spesielt stolt av at vi har 400 lærlinger i systemet.

- Det er nesten 15% av arbeidsstokken og hos oss er 50% av lærlingene voksenlærlinger.

- Det er fint å få inn både ungdommer direkte fra skolebenken og voksenlærlinger som har en annen motivasjon fra start, men det er også en balansegang vi er bevisst på. Vi vil jo gjerne ta ansvar for at ungdom skal få lærlingplass.

Hvorfor velger dere å gå for gull?

- Det skjer mye i Ingeborg-nettverket, aktiviteten øker og den nye hjemmesiden er veldig flott.

- Nå finner vi nettverket på nettet og ser enda større potensiale til et produktivt samarbeid som partner.

- I styremøte i høst var det full enighet om å oppgradere fra sølv til gullpartner. Jeg må legge til at internt hos oss er det nesten mannfolkene som heier mest på rekruttering av flere kvinner.

- Flere av våre eiere har vunnet pris for årets rørleggerbedrift via Rørentreprenørene Norge siden prisen ble delt ut første gang i 2018. Nilsson Haras AS i 2023, Egeland Rør i 2022 og Telerør i 2019.

- I tillegg har vi bedrifter som f.eks Rørtek Steinkjer som nærmer seg en kvinneandel på 20%.

- Vi har mange gode eksempler som vi vil løfte både internt og eksternt for å inspirere, og motivere flere til å jobbe strategisk internt i egne bedrifter.

- I Konekta jobber vi også mye mot skolen. Når barna går i 5-6 klasse begynner vi å jobbe med foreldrene fordi mange av dem fraråder barna sine å velge yrkesfag.

- På ungdomsskolen fokuserer vi på ungdommen som skal velge yrkesvei. Det handler ikke bare om rør, men om yrkesfag generelt.

- Vi jobber også mot veiledere og rådgivere. Der er kunnskapen om yrkesfag er sprikende.

Følg oss på LinkedIn

Du har kjennskap til nettverket fra tidenes begynnelse, hva har skjedd på den tiden?

- Det Igeborg-nettverket har klart er å sette byggenæringen positivt på kartet, dere har skapt blest om faget, bransjen og mennesker.

- Når dere nominerer til priser kan hvem som helst bli nominert og vinne, uavhengig om man er medlem i nettverket eller ikke.

- Alle nominerte får et positivt søkelys rettet mot seg, ikke bare den/de som vinner. Bransjen vår er SÅ avhengig av positiv omtale.

- Personlig har jeg vært mentor gjennom nettverket to ganger, med menteer fra Geberit. Det har vært veldig lærerikt, spesielt å se hvordan de unge ser på sine ledere. Det har også forsterket min tro på viktigheten av strategisk og langsiktig tenkning.

- For oss i Konekta vil vi ha mer ut av samarbeidet med nettverket, for vår del tror vi på et større utbytte for begge parter når vi går for gull.

- Vi arrangerer fagdager hvert år, hvor vi samler ca. 200 personer internt. Da fronter vi også Ingeborg-nettverket.

- Konekta tilbyr en rekke ulike tekniske løsninger, mange av dem avgjørende når det kommer til det grønne skiftet. Vi sitter midt i kjernen på det som kommer fremover og vi trenger hverandre.

- Ingeborg-nettverket har satt ting på dagsordenen, skapt masse positiv energi rundt det som før var et negativt tema.

- Mange har gjort sitt, men når man har et nettverk som er så tydelig og som gjennomfører skaper det effekt. Alle vil være en del av en vellykket historie, avslutter Ekroll Dyb.

Konekta (tidligere Norsk Rørallianse), er en landsdekkende allianse av store tekniske entreprenører
som alle har lokal tilknytning.

Våre eierselskaper har hovedtyngden på rør, der de er lokale markedsledere. Flere har utviklet sine fagtilbud og tilbyr i dag både ventilasjon, automasjon og elektro. Les mer