Ingeborg Markussen var en pioner. Hun gikk inn i rørbransjen på et tidspunkt da man kunne telle kvinner i rørbransjen nærmest på en hånd. Hun møtte både motstand og tvil, men hennes dedikasjon, kompetanse og styrke brøt gjennom barrierer og banet vei for at andre kvinner kunne komme etter henne.
Sist oppdatert: 09-06-2024

Ingeborg Markussen: En Pioner i Rørbransjen

Når man ser gjennom historien til ethvert fagfelt eller yrke, vil man finne individer som har brutt barrierer, belyst nye muligheter og lagt grunnlaget for fremtidig suksess.

Ingeborg Markussen var en slik person for rørbransjen i Norge. Hennes modige skritt inn i en bransje dominert av menn har ikke bare banet vei for andre kvinner, men også bevisstverdien kvinner bringer med seg.

Om vi tar oss tid til å reflektere over arven Ingeborg etterlot seg, fremstår det soleklart at flere kvinner i rørbransjen ikke bare er ønskelig, men en nødvendighet for bransjens fremtidige vekst og suksess

Ingeborg Markussen var en pioner. Hun gikk inn i rørbransjen på et tidspunkt da man kunne telle kvinner i rørbransjen nærmest på en hånd.

Hun møtte både motstand og tvil, men hennes dedikasjon, kompetanse og styrke brøt gjennom barrierer og banet vei for at andre kvinner kunne komme etter henne.

Hun beviste at kvinner er i stand til å utføre nøyaktig samme arbeidet i rørbransjen som menn gjør, samtidig som hun var kjent som en tøff, men rettferdig leder.

Markussen viste at kvinners tilstedeværelse i mannsdominert bransje tilfører en unik dynamikk til arbeidsplassen.

Hennes tilstedeværelse i bransjen brakte med seg nye perspektiver, ideer og løsninger. Dette har ikke bare beriket arbeidsmiljøet, men også ført til innovasjon og bedre forståelse for at menn og kvinner har mye å lære av hverandre.

Hennes arv minner oss om at mangfoldet og kjønnsdiversitet i rørbransjen, og byggenæringen for øvrig, er en kilde til styrke og vekst.

Ingeborg Markussens var den første kvinnelige rørlegger i Norge, men hennes historie er ikke unik av den grunn.

Selv i 2024 møter kvinner som drømmer om en karriere innen bygg og anlegg, stereotypier og fordommer. Det til tross for at stadig flere undersøkelser begrunner kvinners positive innvirkning.

Kvinners bidrag er uvurderlig, og det er på tide at flere innser potensialet som ligger i en økt kvinnelig deltakelse i rørbransjen og andre byggtekniske yrker.

Flere kvinner i rørbransjen er ikke bare ønskelig av hensyn til likestilling. Flere kvinner er avgjørende for bransjens fremtidige suksess.

Kvinner bringer med seg unike ferdigheter, perspektiver og erfaringer, som igjen åpner for nye tanker og løsninger på bransjens utfordringer.

Innovasjon har vært et kjennetegn for rør- og byggebransjen i Norge i alle år og innovasjon er nøkkelen til videre suksess.

Store Norske Leksikon forklarer innovasjon slik:

Innovasjon kan bygge på ny kunnskap, kreativ idé eller oppfinnelse. Dette regnes ikke som innovasjon før det resulterer i for eksempel et nytt produkt som er lansert på markedet eller en forbedret produksjonsmåte som er tatt i bruk. Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for en virksomhet, samfunnet eller innbyggere.Store Norske leksikon

Kunnskap, kreative ideer, eller oppfinnelse er ikke begrenset til kjønn og bransjen har ikke råd til å overse gode ideer om vi skal fortsette å vokse

Nye perspektiv og tanker som kvinner bringer med seg kan bidra til å løse bransjens utfordringer på nye og innovative måter.

Deres tilstedeværelse vil kunne bidra til å skape en mer balansert og inkluderende arbeidsplasskultur, samt fremme trivsel og produktivitet blant alle ansatte.

Studier har vist at mangfoldige team er mer innovative og lønnsomme. Dette gjelder også for rørbransjen.

Ved å inkludere flere kvinner i bransjen, vil selskaper kunne dra nytte av et bredere spekter av perspektiver og ideer, som igjen kan føre til bedre løsninger, mer effektive prosesser og økt konkurranseevne.

I tillegg kan flere kvinner i rørbransjen være med på å fremme bærekraftige praksiser og løsninger.

Følg oss på LinkedIn

Nye tanker rundt miljøbevissthet og bærekraft kan være avgjørende for å møte stadig økende krav til mer miljøvennlige teknologier og praksiser i bransjen.

Dette er spesielt viktig i lys av den pågående klimadebatten og behovet for å redusere bransjens miljømessige fotavtrykk.

Rørbransjen har gjort en god jobb så langt og er på mange måter en pioner i byggebransjen når det kommer til innovasjon og mangfold.

Det er dog avgjørende at bransjen kommer stadig tettere sammen og fortsetter å arbeide for å fremme innovasjon og bedre kjønnsbalanse i rørbransjen.

Dette inkluderer å tilby flere lærlingplasser og karrieremuligheter for kvinner, iverksette mentorprogrammer for støtte, og veiledning av kvinnelige ansatte.

Samt fremme et mer inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfoldet blant ansatte.

Ingeborg Markussens historie og betydningen har bevist at kvinner har en plass i rørbransjen.

Deres tilstedeværelse er ikke bare ønskelig, det er nødvendig for bransjens fremtidige suksess.

La oss komme sammen og jobbe for å bryte ned barrierer, fremme likestilling og skape en mer inkluderende og mangfoldig rør- og byggebransje for alle.