Sist oppdatert: 04-03-2024 Tekst: NorskByggebransje.no - Strategisk partner 

Purus ny sølvpartner med Ingeborg-nettverket

- Vi gleder oss over å ønske Purus Norge velkommen ombord, dette har ligget i løypa lenge, smiler Eli H. Heyerdahl Eide, leder av Ingeborg-nettverket. 

- Vi har hatt en god dialog gjennom lang tid, jeg opplever at Purus har gjort en grundig jobb med å finne ut hvordan de vil jobbe med nettverket.

- Det er en motivert og seriøs inngang, vi kjenner at de virkelig har lyst til å få til noe sammen med oss. 

- Purus skiller seg fra mange andre partnere, de har et smalt ekspertområde med fokus sluket. De er genuint opptatt av å gjøre bransjen best mulig rustet til å legge sluk.

- De representerer en ny måte å tenke på også når det gjelder utførelsen og vil definitivt tilføre kvalitet til bransjen og rørleggerne.

- De er samtidig veldig dyktige til å være synlig i mange flater og flinke til å markedsføre seg. Det håper vi selvsagt skal dryppe litt på oss og de andre partnerne også.

- Det at vi har så mange ulike partnere innenfor samme bransje er også mangfold.

- Vi ønsker Purus Norge velkommen ombord og er overbevist om at de vil tilføre verdi til nettverket, våre partnere og medlemmer. 

- Purus har hatt øyne for Ingeborg helt siden begynnelsen i 2016, smiler markedssjef Jarle Ørnebo. 

-- Vi har ønsket oss et partnerskap siden den gang, men aldri fått ut fingeren. Derimot har vi hatt en produktiv dialog siden den gang. 

- Vi har hatt fokus på mangfold hele veien og samarbeidet med Rørentreprenørene Norge og ambassadørene i deres prosjekt «Bli Rørlegger» 

- Etter dialog med flere av medlemmene i Ingeborg-nettverket har vi fått større forståelse for at nettverket også skaper en plattform for dem å tilegne seg kunnskap. Det må vi lytte til. 

- Tiden er rett og vi signerte med glede partneravtalen med Ingeborg-nettverket.

Følg oss på LinkedIn

Hvordan er mangfoldet internt hos Purus Norge?

- For oss er en god kjønnsbalanse grunnlaget for en god bedriftskultur. Vi har jobbet aktivt for mangfold internt gjennom flere år.

- 90% av våre siste ansettelser har vært kvinner, men la meg understreke at vår intensjon aldri har vært å drive med kvotering! 

- Når vi rekrutterer ligger kompetanse som en forutsetning i bunn, men det er like viktig for oss å få inn mennesker som kan tilføre organisasjonen noe nytt. 

- Først og fremst vurderer vi, hva trenger vi, hvem kan utfordre og utfylle nåværende organisasjon? Det handler om både alder, kjønn, geografi og kulturell bakgrunn.

- Det aller viktigste er at de er lærevillige og tilpasningsdyktige - for vi lærer selv opp folkene våre til å bli eksperter på våre produkter. 

-  Vi vet at våre ulikheter er berikende for Purus. Det vi mangler mest er det vi prioriterer høyest ved enhver rekruttering.

- En god kjønnsbalanse er svært viktig, samtidig som vi vet at mangfold på alle plan bidrar til å skape en god kultur internt i bedriften. Fem av 24 ansatte er kvinner i dag, så vi har fortsatt en vei å gå. 

- Det finnes fortsatt en del mannssjåvinisme i bransjen som verken er bra for kvinner, menn eller bedrifter.

- Dette handler ikke bare om kvinner, det er ingen menn som opplever at mannssjåvinisme mellom menn er greit heller.

- Vi opplever at om en organisasjon er fylt av bare like mennesker, kan man få en sjargong internt som ikke er representativ for bedriften eksternt. Med god kjønns,- alder- og kulturell balanse skaper man forståelse og et rom for ulike perspektiver.

- Vi er representert med en stor andel kvinner i en mannsdominert bransje. Det er positivt for vår del med flere kvinnelige håndverkere, da de ofte møter kvinner som tar beslutninger ute hos vår målgruppe.

- Det bidrar til forståelse, dialog og god kommunikasjon.

- Derfor er samarbeidet med Ingeborg-nettverket også positivt fra et kommersielt ståsted. 

Hva forventer dere samarbeidet?

- Det vi forventer er å selge mer av våre produkter. Det gjør vi gjennom å øke forståelsen av våre produkter, som igjen gir at håndverkerne der ute vil se sluttkunden og forstå kundereisen enda bedre.

- Jo flere kvinner som kommer inn i rørbransjen og andre håndverksyrker generelt, skapes det win-win situasjoner når de kommer hjem til sine kunder.

- Vårt partnerskap med Ingeborg-nettverket handler ikke bare om å prioritere kvinner for kvinners skyld. Vi har oppriktig troen på at kvinner har noe å tilføye sine mannlige kolleger og bransjen som helhet. Dette er et virkemiddel for å tilføre verdi. 

- Ingeborg nettverket handler ikke om kvinnekamp, men om verdiskapning. Dere er strateger på et strategisk nivå som gir den samlede verdien bedre kompetanse.

- Av samme årsak er kjønnsbalanse og kulturell balanse like viktig. Vi tror at håndverksbransjen har behov for mennesker fra ulik bakgrunn - av rent kommersielle hensyn.

- Da skaper vi det beste forutsetninger for kompetanse og kvalitet for sluttkundene, det er dem vi lever av alle sammen.  

Hva vil dere bidra med som sølvpartner?

- Nå skal vi legge en strategi og en plan. Dette blir et partnerskap hvor vi tilbyr kompetanse og kunnskap gjennom aktiviteter, og samlinger, gjerne på våre fabrikker.

- Aktivitetene vil fremme og formidle våre produkter, og tjenester på en annen måte enn det vi historisk er vant til. 

- Purus Norge har jobbet systematisk i lang tid for å se på kommunikasjon og budskap til våre ulike målgrupper. Vi kjenner dem godt, vet hva som er viktig for dem og hvor vi treffer dem.

- Faktum er at til tross for at vi ønsker mangfold, vet vi også at like barn leker best. Kvinner har uttalt i noen sammenhenger at det iblant er viktig å bare være sammen med likesinnede.

- Her har Ingeborg-nettverket skapt en unik og attraktiv plattform som vi gleder oss til å bli en del av, avslutter Ørnebo.