Leder av Ingeborg-nettverket, Eli Heyerdahl Eide er svært godt fornøyd med å ha fått med seg Ellen Øiesvold Palsén, ansvarlig utgiver i Norsk Byggebransje som strategisk partner til nettverket. Foto: Norsk Byggebransje
Sist oppdatert: 04-06-2023  Tekst: Norsk Byggebransje, strategisk partner til Ingeborg-nettverket

Norsk Byggebransje blir strategisk partner

Ingeborg-nettverket er en arena for kvinner som jobber i rørbransjen og jobber for en god kvinneandel i alle slags roller i bransjen

Nettverket ble startet i 2016 og navnet er valgt for å hedre Norges første kvinnelige rørleggermester, Ingeborg Markussen, for hennes pionervirksomhet som kvinne i rørbransjen.

Et nettverk med ambisjoner!
Ingeborg-nettverket har skapt en felles møteplass for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling, hvor kvinner inspirerer, og motiverer hverandre.

Sammen har de målsetning om å fremme rørbransjen som arbeidsplass, bidra til økt rekruttering av kvinner i såvel salg som tekniske og fagledende stillinger.

Leder av Ingeborg-nettverket, Eli Heyerdahl Eide er svært godt fornøyd med å ha fått med seg Ellen Øiesvold Palsén, ansvarlig utgiver i Norsk Byggebransje som strategisk partner til nettverket.

Følg oss på Facebook

Et kupp

-Det å få Norsk Byggebransje inn som strategisk partner føles rett og slett som et kupp, sier Heyerdahl Eide.

-Norsk Byggebransje bidrar til å fremsnakke byggenæringen og de er en viktig aktør i arbeidet med å sikre bedre kjønnsbalanse i både rør bransjen og byggenæringen for øvrig.

-Det har de vist blant annet som partner til Norges Hyggeligste Håndverker.

-Deres bakgrunn og erfaring er et veldig godt utgangspunkt for et samarbeide med oss i Ingeborg- nettverket.

-Vi har erfart at den beste måten å skape endring på er ved å vise frem det du vil oppnå, uten å kritisere eller snakke ned andre. Vi vil gå foran, inspirere og vise at flere kan få til det samme.

-Det meste i Ingeborg skjer på frivillig basis i samarbeid med solide partnere på ulike nivåer.

-Med Norsk Byggebransje på laget får vi en strategisk partner som vil bidra til struktur, aktivitet og formidling av gode historier som berører det vi i Ingeborg jobber med.

-Vi er veldig glad for å få gjengen i Norsk Byggebransje med på laget, avslutter Heyerdahl Eide.

Dette har stått høyt på ønskelisten vår lenge
-Et partnerskap med Ingeborg-nettverket sier man selvsagt ja til, sier ansvarlig utgiver, Ellen Øiesvold Palsén.

-De gjør en fremragende jobb med å fremme kvinner i bransjen, skape mangfold og bevisstgjøre uten å peke pekefinger.

-Ingeborg-nettverket samarbeider med stadig flere organisasjoner som deler samme verdier og mål. Mangfold og likestilling er viktig, spesielt når det kommer til normaliseringen av kvinners tilstedeværelse i rørbransjen, på alle nivåer.

-Det er styrke i fellesskapet når alle jobber for å tiltrekke og beholde både kvinner, og menn i bransjen.

-Norsk Byggebransje ønsker å bidra til å løfte nettverket, menneskene og historiene i våre kanaler.

-Vi er imponerte over hva Ingeborg-nettverket har fått til så langt og gleder oss til å bidra på veien videre, avslutter Øiesvold Palsén.