Foto: Norsk Byggebransje
Sist oppdatert: 06-06-2023  Tekst: Norsk Byggebransje, strategisk partner til Ingeborg-nettverket

Inngår samarbeid med Norges Hyggeligste håndverker

-Norges Hyggeligste Håndverker har et fremtidsrettet og positivt fokus på byggebransjen. Kåringen har vokst til å bli en unik fremsnakker av håndverksfagene til hele Norges befolkning, sier Eli H. Heyerdahl Eide, leder av Ingeborg-nettverket.

-Hyggeligste løfter alle de bra folka i byggenæringen som gjør en god jobb og har etter hvert lokket flere, og flere kvinnelige håndverkere ut i lyset.

-Norges Hyggeligste Håndverker har fokus på god historiefortelling og fremsnakk for å øke yrkesstoltheten, det er slik vi i Ingeborg også jobber. Vi tror på styrken som ligger i samarbeid. Når muligheten for å samarbeide med Hyggeligste dukket opp var det veldig lett å si ja!

Hva håper dere samarbeidet skal bidra til?

-Vi jobber for en normalisering av kvinner i rørbransjen og byggenæringen. Gjennom samarbeidet med Hyggeligste vil vi bidra til at enda flere kvinner løftes frem og at folk flest blir vant til synet av kvinner i arbeidstøy.

-Vi drømmer om en fremtid hvor foreldre ser verdien av å oppfordre sine barn og ungdommer til en karriere i byggenæringen. Enten det er for å utvikle seg som håndverker hele livet eller å bruke den praktiske fagutdanningen som en flying start på andre lengre utdanningsløp.

Hvordan har kåringen påvirket byggenæringen generelt og rørbransjen spesielt?

-Da Camilla Cox-Barfot vant kåringen i 2019, ble også Didrik Berg Haltvik kåret til årets lærling. Det ble gjennombruddet for Norges Hyggeligste Håndverker for meg personlig.

-Jeg var tilstede på kåringen og husker jeg var så stolt og glad. For bransjen skapte det mye god synlighet og for oss som jobber med rekruttering av kvinner har Camilla virkelig vært en flott ambassadør med tanke på at hun var så synlig og helt klart er «hel ved».

-Stadig flere rørleggere blir synlige på sosiale medier, noe jeg tror god promotering av Hyggeligste har bidratt til å ufarliggjøre. Digitale tjenester og digital synlighet er helt avgjørende for bransjen både på rekrutteringsområdet, og for markedsføring generelt.

Mangfold og kjønnsbalanse er under stadig forbedring i kåringen, hva kan Ingeborg-nettverket tilføre?

-Vi har vist at det å sette fokus på oppnåelige mål og gjøre det sammen som bransje faktisk fungerer. Da Ingeborg-nettverket ble etablert i 2016 var bare 3,2% av søkerne jenter, sammenlignbare tall fra i år var 8,6% jenter.

-Vi har satt fokus på at hvem man rekrutterer og tiltrekker seg er et lederansvar, det ser ut til å virke. Nettverkets partnere viser resten av byggenæringen vei og vi vil gjerne fortelle resten av Norges største fastlandsnæringen hva som har fungert for rørleggerbedriftene.

-For kan vi, så kan resten av byggenæringen også, det handler kun om vilje. Vi kan bidra til å fortelle rørbransjen at de må nominere og stemme - og ikke minst, vi vil øke andelen kvinner som er nominert i rørbransjen.

-Vi gleder oss virkelig til årets finalefest. Det blir Norges største og mest mangfoldige bransjefest, avslutter Heyerdahl Eide.

Positivitet, engasjement og verdier

-Norges Hyggeligste Håndverker gleder seg til å samarbeide med Ingeborg-nettverket. Vi har felles verdier og felles virkemidler, og tror samarbeidet styrker håndverksbransjen, sier Benjamin Husstad- Nedberg, prosjektleder i Hyggeligste.

-Ingeborg-nettverket har banet vei og vist at positivitet skaper engasjement, de er en inspirasjonskilde for hele byggenæringen.

-Begge parter ønsker å styrke håndverksbransjen generelt. Sunn kjønnsbalanse er en selvfølge og dagens kvinneandel på 2% kan ikke vedvare. Når vi løfter kvinneandelen, løfter vi også bransjen i sin helhet.

Hva håper dere samarbeidet skal komme ut av dette samarbeidet?

-Både Ingeborg-nettverket og Hyggeligste løfter positive rollemodeller som et virkemiddel i å skape engasjement, stolthet og øke rekruttering til yrkesfag. Vi håper et samarbeid bidrar til at resten av bransjen forstår viktigheten av dette virkemiddelet!

-Mangfold og kjønnsbalanse er viktig, det er rom for alle. Man er velkommen uansett kjønn, legning, religion eller etnisitet.

Følg oss på LinkedIn

Hvordan er kjønnsbalansen i kåring, merker dere endringer fra 2017 til nå?

-Hyggeligste har hatt 36 finalister siden 2017. 22% (8 stykker) har vært kvinner. 1 av 7 hovedvinnere er kvinne og rørlegger. Camilla Cox Barfot gikk helt til topps i 2019. Vi er stolte av å dra bransje snittet opp!

-I 2022 kom det inn over 3 000 nominasjoner og 200 000 stemmer. Engasjementet til nå i 2023 viser at kåringen fortsetter å vokse i anseelse og engasjement.

-Kjernen i Norges Hyggeligste Håndverker handler om å løfte frem alle de dyktige og hyggelige håndverkerne vi har her i landet, og gi dem oppmerksomheten de fortjener.

-Vi har gitt folk muligheten til å hylle håndverkerne og gleder vi oss over at Ingeborg-nettverket vil bidra til å sette rørbransjen på kartet, avslutter Husstad-Nedberg.