Eli Heyerdahl Eide - Styreleder og grunnlegger 

- Jeg gikk på rørleggerlinja etter ungdomsskolen, og læretid i min fars rørleggerbedrift før jeg startet på teknisk fagskole VVS i Grimstad. I etterkant utdannet jeg meg til bedriftsøkonom og har tatt master i ledelse på BI.

- Jeg har jobbet i rør/VVS bransjen siden fagskolen som rådgivende ingeniør, produktsjef, på teknisk avdeling hos grossist, som innkjøpssjef, som lærervikar på rørleggerlinja, som fagansvarlig opplæringskontor, som leder av lokalavdeling i Rørentreprenørene Norge (RørNorge) og de siste åtte årene som fagsjef i RørNorge.

- Jeg er prosjektleder for rekrutteringsprosjektet Bli Rørlegger og etablerte Ingeborg-nettverk i 2016

Hvorfor trengs Ingeborg-nettverket og hva er det mest verdifulle vi bidrar til?

- Ingeborg-nettverket trengs for å få ledere av rørleggerbedrifter til å tenke litt større og mer mangfoldig når de skal rekruttere folk inn i bedriftene sine. Nettverket bidrar til fremsnakk, bevisstgjøring og positiv synliggjøring av rørbransjen.

- I tillegg samler vi bransjen og gjør det mulig for bransjens kvinner å bli kjent med hverandre.

- Vi løfter frem rollemodeller og oppfordrer bransjen til å sette seg konkrete mål om kvinneandel. Søkertallene har aldri vært høyere, verken når det gjelder gutter eller jenter. Det tror jeg Ingeborg- nettverkets innsats har bidratt til.

- Brennende engasjement, faglig og merkantil utdanning og erfaring – samt et stort nettverk med premissgivere i rørbransjen.

- Jeg kjenner bransjen fra alle mulige vinkler og roller. Jeg har selv opplevd å være en ganske så ensom og alene kvinne som jobber med fag, og savnet kvinnelige kollegaer og rollemodeller.

- Rekruttering av kvinner til rørbransjen har jeg egentlig jobbet med siden jeg gikk på rørleggerlinja, men det var ikke før jeg startet Ingeborg i 2016 jeg "knakk koden" rundt hva som ville virke.

- I min nåværende jobb i RørNorge sitter jeg "ved samme bord" som de som faktisk legger premissene for hvem vi rekrutterer inn i rørbransjen, lederne av rørleggerbedrifter i hele Norge. De som faktisk kan bidra til endring. Jeg opplever at de hører på budskapet og ser at dette faktisk er god business.

- Jeg skulle så inderlig ønske at hele rørbransjen hadde sett hvor gode vi kan bli gjennom samarbeid. I dag har jobben min i RørNorge og Ingeborg-nettverket vokst litt sammen fordi vi jobber mot samme mål:

- En sterk, fremtidsrettet, moderne og kul bransje som viser vei i byggenæringen.

- Jeg opplever at når det gjelder rekruttering av kvinner så har vi den posisjonen. Når vi lykkes i å samle bransje-laget overordnet i rørbransjen kan vi vise resten av byggenæringen at vi sikrer en lønnsom og attraktiv bransje. Hvem vil ikke være på vinnerlaget!

Vi er på rett vei

Ingeborg-nettverket skal fortsette å jobbe på slik at det i fremtiden blir helt naturlig for enhver rørleggerbedrift å ha en god andel kvinner ansatt og på søkerlista.

-Vi skal fortsette å pushe de som jobber med rammebetingelser helt til det å vise frem det vi ønsker oss, et stort mangfold er naturlig - enten det er RørNorge, Fellesforbundet, BNL eller alle våre partnere.

- Vårt mål er at andelen kvinner blant rørleggere skal ligge på 20%, fordi vi vet at det er en magisk grense for når man ikke lenger blir sett på som "eksotisk" i bransjen som kvinne. På sikt håper vi hele byggenæringen kommer dit.

- I Ingeborg-nettverket vil vi fortsette å vise frem våre fantastiske gullpartnere som rollemodeller for resten av bransjen, ved at de er best i klassen på rekruttering av kvinner.

- Våre sølvpartnere skal i årene som kommer få steppe opp og bidra til masse aktivitet slik at kvinner i bransjen får flere møteplasser.

- Våre bronsjepartnere er del av vår offisielle heiagjeng, og vi håper at den gjengen vokser i årene som kommer.

- Vi jobber med å normalisere det at kvinner har alle slags jobber i rørbransjen, så målet er at vi i fremtiden blir overflødige – at bransjen klarer seg selv. Vi er spent på når det blir!

Kontakt Eli