I 2023 har rørleggerlinja en vekst i antall søkere på 9,2 % sammenlignet med fjoråret, 895 ungdommer vil bli rørleggere, 72 av dem er jenter. Foto: Rørnorge

“Alle” vil bli rørleggere 

Rørleggerlinja er mer populær enn noen gang både blant jenter og gutter. For tredje året på rad opplever rørleggerfaget rekordsøkning og hele 26 % flere jenter enn i fjor ønsker seg til faget, 
 
 - Dette er helt fantastisk, sier Eli Heyerdahl Eide, fagsjef i Rørentreprenørene Norge og prosjektleder for rekrutteringskampanjen “Bli Rørlegger". 
 
Rørleggerlinja har en vekst i antall søkere på 9,2 % sammenlignet med fjoråret, 895 ungdommer vil bli rørleggere, 72 av dem er jenter. I dag er samlede søkertallene til landets videregående skoler til skoleåret 2023/24 offentliggjort, og rørleggerlinja har aller mest grunn til å juble. 
 
-  Det er flere årsaker til at faget er så populært. En side er at det er et spennende fag med mange muligheter.

-  En annen viktige side er at rørbransjen i en årrekke vært opptatt av rekruttering og tar godt imot ungdommen når de er ferdig på videregående. Nesten alle får lærlingeplass i bedrift, sier Heyerdahl Eide.

Foto: Rørnorge

Aldri tidligere har flere jenter søkt seg til faget. Det er i dag litt over to prosent aktive kvinnelige rørleggere, nå kommer de unge jentene for fullt, de er fire ganger så mange som dem som har gått foran. 
 
 - Jenter er velkommen til rørbransjen. Vi har etablert et eget nettverk for jenter i rørbransjen og det er mange bedriftsledere som aktivt har jobbet for å ansette flere kvinner og vise at yrker er for begge kjønn, sier Heyerdahl Eide. 
 
Bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter har vært aktive på digitale plattformer og møtt en rekke ungdom på messer og skolebesøk.  
 
 - Unge nyutdannede rørleggere har gått i bresjen og gjennom et ambassadørprogram har de inspirert andre til å søke seg til faget.  
 
Heyerdahl Eide mener dette viser at ungdom er de beste til å snakke med andre unge og legger til: 
 
-  Det er på sin plass med en stor takk til våre fantastiske opplæringskontor og medlemsbedrifter som har dørene på vidt gap for utplasseringselever og lærlinger.-  Nå bretter vi opp ermene og begynner å tenke på hvilke grep vi kan gjøre for å opprettholde rørleggerfagets popularitet, sier en lykkelig Heyerdahl Eide. 

Fakta:

  • 38 skoler i Norge tilbyr utdanning i rørleggerfaget 
  • Det gir 596 elevplasser 
  • For skoleåret 2023/24 er det 895 søkere til rørleggerlinja 
  • 72 (8%) av søkerne er jenter (mot 57 i fjor) 
  • Rørentreprenørene Norge (RørNorge) er en bransjeorganisasjon i BNL og NHO, med over ca 630 medlemsbedrifter 
  • 13 opplæringskontor samarbeider med RørNorge  om oppfølging rørleggerlærlinger  
  • Til sammen er det 2187 rørleggerlærlinger i Norge, 7,7% er kvinner