Ingeborg-nettverket jobber først og fremst for å fremme damer i rørbransjen, men vi ser også at rekrutteringskampanjer frontet av jenter og kvinner, fører til at også flere gutter søker seg til rørfaget, sier Eli Hermine Heyerdahl Eide, fagsjef i Rørentreprenørene Norge og leder Ingeborg-nettverket. Foto: RørNorge

Vi er vanlige damer, bare litt mer handy

98 prosent av de som jobber som rørleggere i Norge i dag er menn, men den dominansen kan nå stå for fall.

Kalenderen viser 2023 og det ingen god grunn til at jenter ikke skal velge å bli rørlegger, men det krever at både jentene selv, foreldrene, studierådgivere og bedriftene som ansetter rørleggere alle tør tenke nytt.

Om du lukker øynene og tenker på en rørlegger, hvem ser du for deg da?

Det bildet du trolig fikk i hodet har Ingeborg­-nettverket, som jobber for kvinner i rørbransjen satt seg fore å endre.

I 2022 var 30 prosent av elevene på rørleggerlinjen på Melhus Videregående Skole i Trøndelag jenter. Det har ikke skjedd av seg selv og det er ikke sikkert vi ser slike tall igjen – men det skjedde i fjor!

En medvirkende årsak til de gode tallene er at RørNorges opplæringskontor i Trøndelag, før korona, besøkte ungdomsskoler over hele fylket og lot alle elevene få møte rørambassadører av begge kjønn som viste og fortalte om faget.

Gullpartnere til Ingeborg Nettverket

I tillegg har en hel "arme" av rørkvinner bidratt til å endre bildet av hvem som er rørlegger.

Ingeborg-nettverket jobber først og fremst for å fremme damer i rørbransjen, men vi ser også at rekrutteringskampanjer frontet av jenter og kvinner, fører til at også flere gutter søker seg til rørfaget.

Ingeborg-nettverket drives av et styre på frivillig basis, med hjelp av velvillige arbeids­givere. Det er over 40 bedrifter i rørbransjen som på hver sin måte bidrar økonomisk og sikrer økonomi til nettverkets aktiviteter, men aller mest er partnerne våre agenter for endring.

De er alle med og normaliserer kvinners plass i rørbransjen.

Vi startet med å finne måter vi kunne synliggjøre kvinner i rørbransjen ved hjelp av ulikt profileringsmateriell og mediesaker. Siden har vi også startet vår årlige "inspirasjonsdag" hvor vi retter søkelyset på tema vi mener er avgjørende for at bransjen skal lykkes med å beholde og tiltrekke kvinner til rørbransjen.

Vi har også lokale "grupper" flere steder i landet hvor fantastiske bransjekvinner bidrar til å samle folket. Innsatsen deres har gjort at mange som ikke er rørleggere selv har endret syn på hvem en typisk rørlegger er.

Kvinner som skrur rør er akkurat som alle andre jenter, bare litt mer handy.

De to siste årene har vi også fått på plass en mentorordning der lederne i våre partnerbedrifter er mentorer for kvinner i bransjen som ønsker å utvikle sin karriere og vei videre i bransjen.

Vi ser at måten vi har valgte å jobbe med rekruttering av kvinner til rørbransjen fungerer og bidrar til at stadig flere ser behovet, og nytten av å tenke mangfold. Vi ser også at resten av byggenæringen i større grad gjør det samme.

I 2022 opplede rørfaget tidenes beste søkertall på landsbasis. Det har aldri vært så mange lærlinger og jenter i rørbransjen og antallet svenneprøver har nådd en all time high.

Tallene lyver ikke og beviser at det hjelper å tenke nytt. Kvinner er kommet for å bli i rørbransjene og vi gleder oss til veien videre, godt hjulpet av våre fantastiske partnere og frivillige.