- Vi har i dag kvinnelig styreleder og to kvinnelige styremedlemmer. Nå har vi nettopp fullført rekruttering av konsernledelsen hvor vi har 30 % kvinner (3 av 10). Vi tror dette vil være med på å styrke rekrutteringen av kvinner til VB gruppen, sier Anders Almestad, administrerende direktør i VB konsernet. Foto: VB konsernet 
Sist oppdatert: 14-09-2023 Tekst: Norsk Byggebransje, strategisk partner til Ingeborg-nettverket

Gleder meg at yrkesfag får stadig større fokus

- VB gikk inn som gullpartner i Ingeborg-nettverket i 2019, mens jeg satt som styreleder. For oss er det en selvfølge å være en del av det felles løftet som trengs for å rekruttere flere jenter og kvinner til rørbransjen, sier Anders Almestad, administrerende direktør i VB konsernet.

- Det er dumt å ekskludere halvparten av befolkningen i et yrke som burde være særdeles attraktivt også for kvinner.

- Faget har vært gjennom en stor teknologisk utvikling og yrket er veldig annerledes enn tidligere.

- Det er mange fag som er fysisk krevende, inkludert helsesektoren. Forskjellen for rørleggerne er kanskje uforutsigbarheten man får gjennom stadig nye prosjekter og arbeidsplasser.

- Det er et godt betalt yrke hvor man også tjener penger under utdanning. Noe som er veldig gledelig for meg er at alle yrkesfagene får stadig større fokus. Flere innser at med fagbrev i bunn åpner det seg mange karriereveier og muligheten for videreutdanning.

Les også: Gullpartner siden 2019

Norges første landsdekkende rørlegger-konsern

- VB Gruppen har tatt steget fra kjede til konsern etter at 90% av aksjonærene stemte for forslaget når den formelle beslutningen ble tatt 22. november 2022. Av våre 160 medlemsbedrifter har ca 50 gått inn i konsernet.

- Kjeden har ca 3 milliarder i omsetning hvorav bedriftene som nå går inn i konsernet står for ca halvparten av dette. Resterende bedrifter er fortsatt med i VB og fortsatt aksjonærer. Det kommer ytterligere muligheter for alle å gå inn i konsernet både i 2023 og 2024.

- Når vi etablerer Norges første landsdekkende rørlegger-konsern, byr det på mange muligheter, men det stiller også nye krav til organisasjonen både strategisk og operasjonelt.

- Der vi tidligere hadde et kjedekontor som kunne komme med oppfordringer til medlemmene, har vi nå etablert en konsernledelse og konsernadministrasjonen som tydeligere kan ta styringen.

VB har gjort mye for synligheten rundt rekruttering av kvinner, det har dere satt på agendaen fra første dag som gullpartner med Ingeborg-nettverket. Hvordan jobber dere for å styrke mangfold og kjønnsbalanse internt?

- Vi valgte å starte på toppen. Vi har i dag kvinnelig styreleder og to kvinnelige styremedlemmer. Nå har vi nettopp fullført rekruttering av konsernledelsen hvor vi har 30 % kvinner (3 av 10). Vi tror dette
 være med på å styrke rekrutteringen av kvinner til VB gruppen.

- La meg understreke at samtlige 10 er rekruttert basert på faglige premisser! De som kjenner meg vet at ingen kommer gjennom nåløyet uten å ha den faglige kompetansen som trengs.

- Mangfold og kjønnsbalanse på jobbes med i hele organisasjonen. Det er hyggelig at dere i Ingeborg- nettverket har lagt merke til at vi i stor grad har lykkes.

- Rekruttering er førsteprioritet, vi mangler mellom 1000-1200 rørleggere i dag. Det må vi skape
forståelse for og jobbe bevisst med å øke rekrutteringen til rørleggeryrket.

- Våre medlemsbedrifter har forståelse for at det finnes et stort potensial i å rekruttere fra et større nedslagsfelt.

- Vi er i gang med nye system i VB Gruppen, som vil gi oss nøyaktige tall på kvinneandelen i konsernet. Dette er viktige tall, som vi skal bevisstgjøre og forholde oss til i større grad fremover.

- Vi har i dag 1 900 medarbeidere og et mål om 10% lærlinger. I dag har vi 180 lærlinger som forhåpentligvis alle vil ta fagbrev.

- Det er målet, men av erfaring vet vi at noen forsvinner underveis av ulike grunner, samtidig som mange tar fagbrev og går over i faste stillinger.

Følg oss på LinkedIn

- VB har jobbet aktivt med rekruttering til yrket gjennom kompetanseprogrammet VB Lærling siden 2010. Avdelingen ledes av Christine Sanner, som også er styremedlem i Ingeborg-nettverket.

- Når det kommer til lærlinger må man sette grenser, vi skal sørge for at lærlingene får en god, kvalitativ utdanning. Da kreves det ressurser hos oss, som sikrer at de får den utdanning de har krav på. Tar vi inn for mange klarer vi ikke å sikkerstille kvaliteten.

Konkrete mål for kjønnsbalanse i konsernet?

- Vi er i ferd med å bli et konsern i disse dager. Fram til nå har vi vært en kjede som kunne komme med anmodninger. Som konsern kan vi stille flere krav og mangfold, samt kjønnsbalanse vil være tema etterhvert som konsernstrukturen er klar.

Hvordan har Ingeborg-nettverket påvirket rørbransjen og byggenæringen gjennom 7 år?

- Jeg har ikke fulgt det så tett, men dere blir ofte referert til i ledermøter. Dere har definitivt en synlighet
som vi er avhengige av - sammen med alle partnerne og bedriften i bransjen.

- Ingeborg-nettverket tar ansvar på tvers av bedrifter og geografi, det trenger bransjen. Dere har gjort en flott jobb med å synliggjøre potensialet, avslutter Almestad.