-For å lykkes må vi være rause, akseptere og respektere at vi er forskjellige, og våge ha en åpen og inkluderende dialog. Snakke med hverandre, stille spørsmål og lytte for å forstå, sier Gry Skjæveland Winterstø. Foto: Rørnorge

For å lykkes må vi være rause og respektfulle 

Gry Skjæveland Winterstø er leder av opplæringskontoret og bransjekontoret Rørentreprenørene Norge avdeling Rogaland.

Du er en engasjert dame, som også brenner for Ingeborg nettverket. Fortell oss mer om deg og ditt
engasjement for stolte håndverkere

-Jeg brenner for yrkesfag generelt og rørfag spesielt, med en litt annerledes bakgrunn enn flere av mine kolleger. Jeg valgte idrett og tok hovedfag ved Norges idrettshøgskole, med fokus på forebyggende helse.

-Det førte meg til bygge- og facility bransjer med arbeidsoppgaver innen HMS og kvalitet, i tillegg til  opplæring og oppfølging av lærlinger.

-Ute på byggeplassene fikk jeg møte masse spennende mennesker innen alle håndverksfag og gjennom dem god kjennskap til forskjeller, og likheter blant yrkesgruppene.

-Jeg heier på yrkesfag og føler det er altfor undervurdert blant store deler av befolkningen.

-Det gjør meg også nysgjerrig, hva gjør at våre ungdommer velger som de gjør? Er det foreldre, skolen, rådgivere, venner…

-Svaret er nok sammensatt, men jeg tror vi har mye å hente på å kunne identifisere hva ungdommene selv opplever som viktigst når de velger utdanning og yrke.

På tide å utfordre
-Viktigst av alt er at vi får fortalt at man ikke behøver forkunnskaper for å velge bygg- og anlegg! Vi må også gjøre det tydeligere at yrkesfag leder til en trygg og fremtidsrettet karriere.

-Ta rørleggerfaget som et eksempel, yrket leder til en arbeidsdag med varierte arbeidsoppgaver der man må bruke både hodet og kroppen.

-Vi må også utfordre gamle, etablerte sannheter - som slett ikke stemmer. Når vi er ute på skoler og prater med elever tror mange av en rørlegger bare legger rør og jobber i kloakken, eller står og staker i toaletter hele dagen.

-Det stemmer ikke! Som rørlegger får man være med på produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg, man får også jobbe med rehabilitering av gamle bygg og vedlikehold av eksisterende anlegg.

Besøk på Nye Stavanger universitetssykehus (Nye SUS) F.v.  Geir Østebø – Opplæringskonsulent, Rørentreprenørenes opplæringskontor Rogaland. Knut Øgård – Opplæringskonsulent, Rørentreprenørenes opplæringskontor Rogaland. Gry Skjæveland Winterstø, leder av opplæringskontoret og Rørentreprenørene Norge avdeling Rogaland. Frode Horpestad – Sig.Halvorsen, driftssjef Bryne, Prosjektleder nye SUS Foto: Rørnorge 

-Sannheten er at rørfaget er viktig i det grønne skiftet for å få et mer klimavennlig samfunn.

-Teknologi, materialer, kvalitet og sikkerhet, bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger, alt dette og mer til er viktig for en rørlegger.

-Med fagbrev i bunn er mulighetene til videreutdanning utrolig bred. Man kan bli bas (leder for eget arbeidslag) prosjektleder eller sertifisert innenfor områder som våtrom, gass, sprinkler og varme.

-Man kan bli Rørleggermester, Fagskoleingeniør, Ingeniør- eller Sivilingeniør, bare for å nevne noe.

-Det kommer alltid til å være behov for rørleggere fordi alle vil ha rent vann og varme. Rørleggerlærlinger har lønn under utdanning og man kan stå igjen med fagbrevet i hånden helt uten studielån og være blant de mest attraktive på arbeidsmarkedet.

Utdanning
-Vi har en jobb å gjøre rundt holdninger til yrkesfag. Et eksempler er at typisk “skoleflinke” fortsatt oppfordres til å velge en akademisk utdannelse. Hvorfor det?

-Det er håndverkerne vi møter på når vi skal gjøre det som for de fleste av oss er den største investeringen i vårt liv - å kjøpe bolig.

-Den praktiske læringen i skolen har forsvunnet. Hvor mange håndverkere har ikke slitt med matematikk på skolen? Utfordringer som er bortblåste når de starter med yrkesfag, der man får se og forstå hvorfor gjennom praktisk læring.

-Det har ingenting med elevene å gjøre, men systemet. Læring skal være gøy

-Her i Rogaland har vi tre skoler for rørleggere, Nordfylke med 15 plasser, Jåttå videregående med 23 plasser og Bryne videregående med 15 plasser. Vi mener det burde være rom for minst en til.

-Med flere utdanningstilbud som sikrer at ungdom kan begynne på videregående uten å tvinges flytte hjemmefra kunne vi økt rekrutteringen til yrkesfag.

-Det er fortsatt flere gutter enn jenter som søker til byggfag og rørfag, men det er i endring. Flere av dem som kommer til oss i dag er voksenlærlinger, og mange av dem damer.

-Jeg vil understreke at selv om det blir mye fokus på å rekruttere jenter og damer til byggfag er det ingen som vil ekskludere gutter, og menn.

-Vi brenner for mangfold, kjønnsbalanse og likestilling i et flerkulturelt samfunn som Norge er.

-For å lykkes må vi være rause, akseptere og respektere at vi er forskjellige, og våge ha en åpen og inkluderende dialog. Snakke med hverandre, stille spørsmål og lytte for å forstå.

Mangfold skaper verdier, mellom mennesker, på arbeidsplassen og på bunnlinja!
-Det er ikke vanskelig å forstå at det kan være tøft for en ung jente å velge en linje der man blir eneste jenta i klassen. Her gjør Ingeborg nettverket en stor forskjell også for de som er under utdanning.

-Takket være nettverket får man en møteplass for jenter og damer, med kolleger i bransjen, selv om man ikke studerer sammen eller jobber på samme arbeidsplass. Vi er en styrke for hverandre, uansett erfaring og posisjon.

-Primus motor Eli H. Heyerdahl Eide er veldig driftig, har konstant mange baller i luften og får ting gjort. Fag og bransje trenger mennesker som henne, spesielt fordi hun har en annen vinkling enn det trauste gamle.

-Hun skyter litt fra hoften, er nytenkende og klarer å få med seg mennesker gjennom å få dem til å se ting i et litt annet perspektiv. Det legges merke til, avslutter Skjæveland Winterstø.

-Det gleder hjertet mitt når unge mennesker ønsker å søke til yrkesfag, jeg vil fortelle alle og enhver at mulighetene ligger for deres føtter, de er alle etterlengtede og attraktive på arbeidsmarkedet!

-Jeg heier på mangfold i alle yrker, håndverksfag som helsefag. Det gagner oss alle til syvende og sist.