– Det finnes ingen offisielle tall på hvor mange kvinner som jobber i rørbransjen som helhet. Men det finnes tall på antall kvinnelige rørleggere, lærlinger og søkere til rørleggerlinjen – og disse viser en positiv økning. Foto: VVS Norge f.v Eli Heyerdahl Eide og Lyna Tran.

 Andelen kvinner i rør øker sakte, men sikkert

– Målet er å få opp andelen kvinner til rundt 20 prosent.

Siden Ingeborg-nettverket ble startet i 2016 har antallet kvinnelige rørleggere økt fra 1,52 prosent til 2,4 prosent. Hos lærlinger og søkere til yrkesfag er økningen enda større.

Flere synlige kvinnelige rørleggere og bedrifter som satser på kvinner, pekes på som viktige faktorer i økningen – men vi er ennå ikke helt i mål, mener rørbransjen.

– Siden vi startet har vi jobbet for å få flere kvinner til å velge rørbransjen, og vi ser at det sakte, men sikkert går riktig vei.

- Rørbransjen har mange karrieremuligheter, og det er en bransje hvor kvinner er hjertelig velkommen, sier Eli Heyerdahl Eide, fagsjef i Rørentreprenørene Norge, prosjektleder for rørbransjens rekrutteringsprosjekt «Bli Rørlegger» og styreleder i Ingeborg-nettverket.

– Det finnes ingen offisielle tall på hvor mange kvinner som jobber i rørbransjen som helhet. Men det finnes tall på antall kvinnelige rørleggere, lærlinger og søkere til rørleggerlinjen – og disse viser en positiv økning

Sølvpartnere til Ingeborg-nettverket

– I 2022 var det 819 søkere til rørleggerlinjene i Norge, og 57 av disse var jenter. Det tilsvarer ca. 7 prosent av søkermassen. I 2016 var andelen 3,2 prosent kvinner*.

– Det er også stadig flere kvinner som velger å gå inn i rørbransjen som voksenlærlinger, og i utgangen av 2022 var det 169 kvinnelige rørleggerlærlinger. I 2021 var det 119 kvinner som var rørleggerlærlinger, så det er en positiv økning bare på det ene året.

– Siden 2016 har vi hatt en økning i kvinnelige rørleggerlærlinger på 177 prosent, sier Heyerdahl Eide.

Ifølge Heyerdahl Eide er mye av økningen takket være at det er flere synlige kvinnelige rørleggere og i rørbransjen i dag enn før, og at det nå er flere rørleggerbedrifter som satser på kvinner.

– Det at lærlingene er synlige i lokalmiljøet, til stede i sosiale medier og på besøk på skoler, bidrar til å vise andre jenter at rørbransjen også kan være for dem. Vi har mange flinke rørambassadører som er stolte av den jobben de gjør og som vil oppfordre andre jenter til å velge rørleggeryrket.

– Målet vårt er å få opp andelen kvinner til rundt 20 prosent – og det er et mål vi ikke trodde det ville være mulig å sette for et par år siden.

– En god kjønnsbalanse er viktig for et godt arbeidsmiljø, og mange av våre medlemsbedrifter ser denne verdien og har aktivt gått inn for å rekruttere flere kvinner til rørbransjen.

– Vi får gode tilbakemeldinger på dette og mange sier at de har fått et bedre arbeidsmiljø etter at de fikk kvinner med på laget, forteller Lyna Tran, konserndirektør for strategi og forretningsutvikling i VVS Norge.

Trenger å satse mer på lærlinger

Mye av tilveksten til rørleggeryrket skyldes voksenlærlinger som kommer fra andre yrker. Rørleggeryrket er ifølge Heyerdahl Eide tiltalende for mange, og med forutsigbare arbeidstider er det fint å kombinere med familieliv, i tillegg til at rørleggerlønnen er i øvre sjiktet sammenliknet med resten av byggfagene.

– Rørbransjen er godt rigget for å ta imot voksenlærlinger og gi dem god opplæring, og bransjen er eksepsjonelt flinke til å bruke lærlingtilskuddet for å sende lærlingene på kurs og gi dem den kompetansen de trenger. Det å ha flinke lærlinger er godt for bedriften, og det er viktig å sette av tid til å utdanne gode lærlinger.

– Vi oppfordrer derfor både regjeringen og bedrifter til å satse mer på lærlinger og tilrettelegge for flere lærlingplasser, sier Heyerdahl Eide.

– Undersøkelser viser at Norge vil mangle fagarbeidere i fremtiden og vi trenger å øke rekrutteringspotensialet til bransjen. Størst potensial har vi på kvinnesiden, for det er der vi har flest rørleggere å hente.

– For å trekke unge til rørbransjen må det også gjøres et holdningsarbeid mot foreldre som kanskje har gammeldagse holdninger til yrkesfag, sier Tran.

Rekrutterer kvinner slik at bransjen skal være rigget for fremtiden

Selv om økningen i antall kvinner i rørbransjen beveger seg i positiv retning, har bransjen fortsatt en vei å gå på noen områder, mener Heyerdahl Eide og Tran. Blant annet gjelder dette arbeidsplasser hvor man ikke tenker på eller tilrettelegger for at kvinnelige og mannlige arbeidstakere kan ha ulike behov.

Bronsepartnere til Ingeborg-nettverket

– Vi jobbet i lang tid med å få omkledningsrom på byggeplasser inn i alle tariffestede bedrifter, slik at fasilitetene var tilrettelagt også for kvinner, og fikk gjennom dette i 2021.

– Det er små ting som faktisk har mye å si, og mange ledere var ikke klare over at dette var et problem. Men det er et lederansvar å sørge for gode arbeidsforhold for dine ansatte, og da må man også ta ulike behov hos ulike arbeidstakere med i betraktningen, sier Heyerdahl Eide.

Hun applauderer derfor de rørleggerbedriftene som er med på å legge føringer for bedriftene slik at de kan satse mer på kvinner, og der denne satsingen blir anerkjent og rost.

I både Bademiljø og Comfort (VVS Norge RMB) er det stort fokus på å rekruttere kvinner til ulike stillinger i kjedene.

Dette gjør de blant annet gjennom å ha samlinger for jentelærlinger i kjedene, slik at de får møtt hverandre og blitt kjent, og ved at kjedene løfter frem sine kvinnelige ansatte og lærlinger både lokalt og nasjonalt.

Bademiljø og Comfort har også flere medlemsbedrifter som er spesielt flinke til å satse på kvinnelige lærlinger og rørleggere, som Comfort B & O Forberg på Råholt og Bademiljø Haget Rørleggerbedrift i Kongsvinger.

– Rekruttering til rørleggerfaget og rekruttering av kvinner er to sider av samme sak. Vi rekrutterer ikke kvinner kun for å rekruttere kvinner, men for at rørbransjen skal være rigget for fremtiden og for at vi skal ha nok flinke folk.

– Det er de siste årene blitt et fokus i hele byggenæringen på å få flerekvinner til byggebransjen, noe som er positivt. Vi lykkes ikke med å få flere kvinner til rørbransjen hvis ikke andre i byggebransjen gjør det samme, avslutter Tran og Heyerdahl Eide.

Interessert i å prøve deg som rørlegger?
Hvis du ønsker å prøve deg som voksenlærling i en rørleggerbedrift, kan du lese om det på  blirorlegger.no. Du kan også kontakte en rørleggerbedrift du kjenner eller et opplæringskontor i nærheten av deg som spesialiserer seg på rørbransjen.

* Tallene er sammenstilt med bakgrunn i splitting av faget KEM til Rør og KEM i 2021.