Marie Linn Havsgård. Fagansvarlig ingeborg-nettverket

Marie Linn Havsgård, Fagansvarlig

- Jeg er utdannet rørlegger og tok svennebrev i 2008. Jeg har tidligere studert til å bli maskiningeniør og har snart fullført KEM-utdanning (Klima, energi og miljø) på fagskulen Vestland.

- Jeg har lang erfaring fra organisasjonsarbeid og har hatt tillitsverv siden jeg satt i elevrådet under rørlegger-utdanningen min. Etter det har jeg hatt sterk tilknytning til fagbevegelsen med flere styreverv, først som ungdomsrepresentant og senere som leder av kvinnenettverk. 

- Det var gjennom mitt styreverv i lokalavdelingen i Fellesforbundet at jeg kontaktet og ble invitert til å bli med i Ingeborg-nettverket.

Hvorfor trengs Ingeborg-nettverket og hva er det mest verdifulle vi bidrar til? 

- Som kvinner i byggebransjen har vi unike perspektiv og erfaringer som kan bidra til å gjøre bransjen mer inkluderende og øke mangfoldet. 

- Ingeborg-nettverket gir oss en plattform hvor vi kan samarbeide og jobbe sammen mot en felles målsetning om å øke kvinneandelen i rørfaget, og byggebransjen som helhet. Mangfold vil bidra til å skape en styrke og et bedre arbeidsmiljø for alle.

-Gjennom samarbeid og dialog mellom kvinner og menn i bransjen, kan vi påvirke og forbedre arbeidsforholdene, og kulturen i byggebransjen. 

- Målet med nettverket er et ønske om å bidra til å skape arbeidsplasser der kvinner og menn kan jobbe side om side, lære av hverandre, og føle seg likeverdige.

- Byggebransjen er Norges største fastlandsnæring og en viktig faktor i samfunnet vårt. Det burde være den beste bransjen å være ansatt i, men det er dessverre ikke alltid tilfelle. Derfor er det viktig å jobbe for å forbedre arbeidsforholdene og skape en inkluderende arbeidsplass for alle.

- Kvinner og menn skal kunne utføre sitt arbeid, og vise sin kompetanse uten å føle seg forskjellsbehandlet eller undervurdert på grunn av kjønn. 

- Ingeborg-nettverket sin målsetning om å øke kvinneandelen i rørfaget og byggebransjen som helhet støtter jeg helhjertet opp om. 

- Jeg tror mangfold og inkludering er nøkkelen til en suksessfull og bærekraftig bransje.

- Vi trenger flere kvinnelige håndverkere i rørbransjen, ikke bare for å øke kvinneandelen, men også for å berike bransjen med unike perspektiver og erfaringer.

- Sammen kan vi skape en bransje hvor mangfold blir sett på som en styrke.

Kontakt Marie