- Når Eli ringte meg, fikk jeg et lite håp om at jeg kanskje var nominert. Derfor tok det litt tid før jeg forstod at hun ville fortelle at jeg hadde gått til topps. Fra venstre: Karin Eilertsen og Eli H. Heyerdahl Eide. Foto: Ingeborg-nettverket
Sist oppdatert: 23-11-2023 Tekst: Norsk Byggebransje, strategisk partner til Ingeborg-nettverket.

Ingeborg-prisen 2023 gikk til Karin Eilertsen

- Ingeborg-prisen er en anerkjennelse til en enkeltperson, organisasjon eller bedrift som har bidratt til å synliggjøre og løfte kvinner i rørbransjen, eller på andre måter har gjort en innsats som bidrar til at kvinneandelen i rørbransjen øker.

- Samtidig er vi stolt av å se at prisen skaper engasjement både i nettverket, rørbransjen og byggenæringen.

- I år er det femte gangen vi deler ut Ingeborg-prisen og juryen har hatt en utfordrende, men givende oppgave, sier ansvarlig for inspirasjonsdagen, Marie Christine Sanner.

I et meget sterkt felt av nominerte, gikk Ingeborg-prisen 2023 til nettverkets egen lysende stjerne i nord, Karin Eilertsen.

Juryens begrunnelse lyder:

Vinner av Ingeborg Prisen 2023 er en person med bred og sammensatt erfaring innen rørbransjen. Gjennom sitt engasjement har vinneren påvirket både ungdom, kvinner og ledere. Vedkommende har fått flere nominasjoner som beskriver et menneske som er "hel ved". Ærlig, inkluderende, engasjert og meget viljesterk.

Med et vinnende vesen og stor innlevelse står vedkommende i bresjen for å rekruttere, inkludere, styrke samt veilede kvinner i rørbransjen og byggenæringen.

Vedkommende engasjerer og inspirerer kvinner til å komme inn i bransjen, og bli værende i sitt engasjement for mangfold. Hun er en foregangsperson som våger å bruke stemmen sin og er troverdig når hun bruker enhver anledning til å påpeke hvor verdien av kjønnsbalanse, og mangfold i byggebransjen.

I sin rolle som leder har vedkommende stor påvirkningskraft i våre nordligste landsdeler.

Hun er primus motor for Ingeborg-nettverket aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark. Hun aktiverer er et lys i mørket for mange når hun skaper samhold blant kvinner i nord.

Vi er stolte av å presentere vinneren av Ingeborg Prisen 2023: Rørlegger og Distriktsjef Karin Eilertsen

Gratulerer Karin, hvordan opplever du dette?

Det har ikke gått opp for meg enda, men jeg kan love at det har kommet mange gledestårer. Jeg visste ikke om at jeg var nominert, den informasjonen har blitt borte på veien, ler hun hjertelig.

- Når Eli H. Heyerdahl Eide ringte meg, fikk jeg et lite håp om at jeg kanskje var nominert. Derfor tok det litt tid før jeg forstod at hun ville fortelle at jeg hadde gått til topps.

- Bare det å lese sitt eget navn blant alle de fantastiske menneskene og bedriftene som er nominert er spesielt.

- Hun kom på besøk til Tromsø og overrakte den flotte engelen med boksehanskene. Det er jo akkurat sånn det kjennes i blant å være kvinne i en mannsdominert bransje.

- Den første jeg delte det med var pappa, som også er rørlegger. Han tok også til tårene og mamma er veldig stolt, fortsetter hun.

Årets vinner brenner for ungdom, yrkesfag og mangfold

Stolt, “jøger” og kjemperørt

- For meg er dette veldig stort, spesielt fordi jeg er nominert og får prisen som meg, ikke som bedriften jeg jobber for. Det betyr at den jeg er og det jeg gjør har positiv innvirkning på andre. Det når
hjerterota.

- Det å være kvinne i et mannsdominert yrke er ikke bare bare. Selv om vi er omgitt av masse flotte menn som inkluderer og støtter, er det store forskjeller på kvinner og menn.

- Jeg har følt meg som en kvass og rappkjefta nordlending i en del settinger når jeg har valgt å bruke stemmen min. Det er ikke alltid det faller i god jord. Denne prisen forteller meg at andre har sett at det jeg gjør, er å stå på for kvinner og rørfaget.

- Det betyr enormt mye å vise hva vi damer får til, for min del spesielt det vi får til i nord. Det samholdet vi har skapt gjennom Ingeborg-nettverket har bidratt til å skape noe som både leverandører, samarbeidspartnere og bransjen ser og lytter til.

- Vi skal bli sett og hørt som en positiv organisasjon - dette viser at vi lykkes

Du har ansvar for “halve Norge”, hvordan klarer du å samle troppene med så stor geografisk spredning?

- Det betyr at kvinner i bransjen ser verdien i å bli kjent med hverandre. Når vi samlet ca 50 kvinner i Bodø i vår følte jeg at vi samlet hele Nordland og ga hverandre en stor klem. På treff i Tromsø i fjor kom det til om med en rørlegger fra Svalbard

- Folk går “mann av huse” sier vi i nord. Oppslutningen er stor når vi klemmer til å lager arrangement med faglig innhold, fokus på å skape kontakter, skape tilhørighet og samhold på tvers av bedrifter og yrkesvalg.

- Det krever sitt å bygge broer med de avstandene vi har. Når folk kommer med fly, tog, båt og bil for å være med tar vi et kollektivt ansvar for å vise kvinner at dette er en bransje for oss også. Mange av dem er unge og har mange år igjen av karrieren, det er klart at de skal kjenne hverandre!

Engasjementet er til å ta og føle på, det er ingen tvil om at vi har fått en verdig vinner

- Jeg må rette en stor og inderlig takk til et knippe mennesker i min egen organisasjon som er enormt viktig for at jeg skal kunne gjøre denne jobben opp mot Ingeborg-nettverket. For noen arbeidsjern med fantastiske damer, selv om jeg bare får låne dem siden vi sitter i ulike avdelinger så stiller de opp.

- I Heidenreich jobber vi for at det skal rekrutteres minst 2 kvinner til hver avdeling, det påvirker arbeidsmiljøet i positiv retning, for både kvinner og menn.

- Vi har lyktes i Bodø, Svolvær, Narvik, Finnsnes. I Tromsø er jeg alene kvinne, det samme gjelder min kollega i Alta, men vi skal nok lykkes der også.

Følg oss på LinkedIn

Inspirerer prisen deg til å fortsette?

- For meg personlig betyr dette enormt mye, først og fremst skal jeg prøve å ta det inn over meg, og kanskje lese juryens begrunnelse uten å gråte, ler hun.

- Dette er en anerkjennelse for jobben jeg gjør og er viktig for at flere kvinner skal bli sett, uansett rolle de har i rørbransjen og byggenæringen.

- Selvfølgelig inspirerer det til videre innsats. Jeg ser for meg at vi skal forsøke å få til en ny samling på nyåret. Da gjerne i Finnmark, for vi skal dekke hele Nord-Norge.

- Fokus er alltid felles innsats for rekruttering til fag og yrke, samtidig som det skal være artig å bli kjent med andre kvinner i bransjen. I kjølvannet av hvert treff knyttes det bånd og bekjentskaper på tvers av bedrifter, og geografiske grenser.

- Vi skaper samhold og muligheter for å lære av hverandres erfaringer, inspirere, og engasjere de som er i bransjen og de som ønsker seg til bransjen.

-På sikt ønsker jeg meg arrangementer og samarbeid i enda større skala, kanskje vi begynner med
Midt-Norge, ler hun godt.