BNL-sjefen fikk Ingeborg-prisen 2020
– Ingeborg-nettverket har engasjert meg og har startet en bevegelse og en debatt om mangfold for å få flere kvinner inn i norsk byggebransje. Ingeborg-nettverket har vært knyttet til rørfaget, men har vært en inspirasjon for alle i byggenæringen. Jon Sandnes. Foto: BNL
Saken er tidligere publisert på www.bnl.no

BNL-sjefen fikk Ingeborg-prisen 2020

Adm. direktør Jon Sandnes i BNL fikk Ingeborg-prisen 2020 i anledning Ingeborg-nettverkets digitale fag og inspirasjonsdag.

Styreleder i Ingeborg-nettverket, Eli Hermine Heyerdahl Eide, takket blant annet Sandnes for at han har vist vei overfor andre ledere når det gjelder bevissthet rundt kjønnsbalanse i byggebransjen.

Adm. direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening, fikk Ingeborg-prisen 2020 under Ingeborg-nettverkets digitale inspirasjonsdag torsdag denne uken.

Ingeborg Prisen skal gi en anerkjennelse til en enkeltperson, organisasjon eller bedrift som har bidratt til å synliggjøre og løfte kvinner i rørbransjen, eller på annen måte har gjort en innsats i arbeidet som bidrar til at kvinneandelen i rørbransjen øker.

Styreleder i Ingeborg-nettverket, Eli Hermine Heyerdahl Eide, fortalte under offentliggjøringen av vinneren, at Jon Sandnes har vært en tydelig leder og har hatt en stor påvirkning og innvirkning på byggebransjens rammevilkår også når det gjelder rørbransjens- og hele byggebransjens kjønnsbalanse.

Eide poengterte at Sandnes har vist vei overfor andre ledere når det gjelder bevissthet rundt kjønnsbalanse. Måten han har kommunisert sitt budskap på har gitt positive resultater.

– Ingeborg-nettverkets oppfordring til denne personen om å gjøre grep rundt kjønnsbalanse har gitt synlige resultater i både egen og andres måte å kommunisere på, både visuelt og verbalt, understreket Eide.

Jon Sandnes var ikke tilstede under Inspirasjonsdagen, men takket for prisen i et videoopptak. Der sa han blant annet følgende:

– Ingeborg-nettverket har engasjert meg og har startet en bevegelse og en debatt om mangfold for å få flere kvinner inn i norsk byggebransje. Ingeborg-nettverket har vært knyttet til rørfaget, men har vært en inspirasjon for alle i byggenæringen.

– Derfor håper jeg enda flere lar seg smitte av dette engasjementet. Denne jobben har bare så vidt startet, påpekte han.

Ingeborg-nettverket arbeider for å gjøre det attraktivt for kvinner å velge å utdanne seg til en karriere med basis i rørfaget. Mange faktorer påvirker bransjens attraktivitet.

– Gjennom tilrettelegging for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling, skaper Ingeborg-nettverket en felles møteplass for inspirasjon og motivasjon.

– Vårt mål er å fremme rørbransjen som arbeidsplass, samt å øke andelen kvinner i utførende, salg, tekniske og fagledende stillinger, avsluttet Eide.